Anke Warmerdam en Anke Zegers op 25 augustus 2015 20:00 | Reageer

Ik hou er van als wetenschap bevestigt wat de praktijk van 21 jaar lang laat zien. Het is niet zweverig wat een kindertolk doet, het snijdt hout. Lees verder!

In de bijzondere TedMed-talk van Nadine Burke Harris vertelt ze over een wetenschappelijke studie hoe trauma's in een kinderleven hun gezondheid aantast wanneer die niet onderkend en aangepakt worden*.

Het zijn niet alleen onze kinderen maar ook wij zelf! 67% van de onderzochte mensen had te maken gehad met fysiek, emotioneel of sexueel misbruik, lichamelijke of emotionele verwaarlozing, een verslaafde of psychiatrische ouder, opgesloten worden, geweld en/of vechtscheidingen. Het leidt tot hersen- en immunsysteemaandoeningen, longkanker, hartziektes en depressies/suicidaal gedrag die 2, 4 en tot 12 keer hoger liggen dan normaal.

Dit heeft te maken met de flight/fright respons die nuttig is als je een agressief persoon tegen komt, maar die gezondheidsondermijnend werkt als die elke dag (meerdere keren) wordt aangezet. Kinderen zijn daar gevoelig voor. Hun hersens en lichamen ontwikkelen zich nog. Het beïnvloedt die ontwikkeling van de hersen, het immunsysteem, het hormonale systeem en zelf s het DNA op een negatieve manier. Bijna alle verworven chronische ziekten zijn gelinkt aan chronische stress*.

Dan vertelt ze hoe belangrijk het is om de risicokinderen (en -mensen) vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Dat doen ze daar in een multidisciplinair team met holistische therapie, psychische hulp, dieet, opvoedingsondersteuning en ook reguliere middelen. PresentChild zou hier perfect in passen.

Ze eindigt met: het is te herkennen, te behandelen en te verslaan. Dat ben ik met haar eens. Ze zegt ook: het is lastig want daarvoor moeten we erkennen dat het (velen van) ons betreft. Dan moeten we onze draken onder ogen zien. Nadine zegt: vaak zijn we liever ziek. PresentChild is een zeer liefdevolle manier om een nieuwe weg in te slaan in ons leven en we hebben het al vaak bij lichamelijke klachten van kinderen zien werken.

Om af te sluiten met Nadine's woorden: je kunt kinderen die diarree hebben doordat ze uit een en dezelfde bron drinken keer op keer behandelen, je kunt ook naar de bron gaan en die gezond en helder maken. Dat is wat een kindertolk doet.

* The Adverse Childhood Experiences Study.

* Segerstrom and Miller 2004

Reageer