op 4 april 2016 11:01 | Reageer

Het hart van een kind is als een spiegel, klaar om alles terug te geven wat het ontvangt. 

De PresentChild® methode gaat uit van het spiegelprincipe: onze kinderen laten ons zien waar wij aan mogen werken om onszelf te helen, om meer ons Zelf te worden.
Kinderen doen dit op een simpele en liefdevolle manier: door middel van gedragingen, emoties en ziektebeelden. Als je hier naar leert te kijken, kan je een nieuwe en grotere waarheid vinden over jezelf.

Pesten is een onderwerp wat jou als ouder heel erg kan raken. Als je kind wordt gepest, maar ook als je kind een pestkop is, dan kan dat een grote zorg zijn. Vandaag de dag wordt er op school gelukkig veel aandacht besteed aan pesten. Maar wat zit er achter pesten? 

Vaak zijn het de minder “populaire” kinderen die gepest worden. Wat brengt een kind of een groep kinderen ertoe om een ander kind te pesten? Pesters zijn in veel gevallen onzeker en proberen dit onder stoer gedrag te verbergen. En dat brengt me naar de symbolische betekenis achter pesten, namelijk: “die delen onderdrukken in jezelf die kwetsbaar zijn”. Dus als pesten een thema is in het leven van jouw kind en dit raakt je, ga dan eens bij jezelf na hoe kwetsbaar je mag zijn van jezelf. Kwetsbaarheid wordt door veel mensen geassocieerd met zwakte en wordt daarom bewust of onbewust onderdrukt. Deze onderdrukking start vaak al in de kindertijd (zijn velen van ons niet opgevoed met de Niet zeuren, doorgaan! mentaliteit?).

Pesten gebeurt niet alleen op school en niet alleen onder kinderen. Pesten op de werkvloer is ook een bekend fenomeen. Wat doe je als er op de werkvloer pesterijen plaatsvinden jegens een collega? Doe je mee of zeg je er wat van? Ben je zelf een pestkop? Wat zeg je met het pesten? En wat wil je eigenlijk zeggen?

Kinderen houden ons een spiegel voor. Als kinderen geboren worden, nemen ze alleen liefde mee. Al het andere leren ze hier. Als ouders en opvoedkundigen dit (meer) zouden beseffen, dan zouden ze kinderen op een heel andere manier benaderen.

Een kind is een puur wezen en zou vanuit deze ware natuur nooit opzettelijk een ander willen treiteren of pesten. 

Als wij als volwassenen meer zouden leven vanuit bewust-zijn, dan zouden onze kinderen minder boodschappen hoeven spiegelen. Leef je vanuit je hart en mag al jouw gevoel er zijn? Je wordt er zelf beter van, en je kind dus ook.

Een kindertolk® kan je helpen om de boodschap die je kind je voorhoudt, te begrijpen. Samen kom je tot inzichten en dit kan je aanzetten tot verandering

Wil je in de spiegel kijken die jouw kind je voorhoudt?

Reageer