Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op. Er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Holistische kinder-/gezinscoach, Helen van blokkades, Esogetische kleurenpunctuur

Als moeder kreeg ook ik af te rekenen met spanning en stress binnen het gezin als gevolg van problemen die zich bij mijn kinderen afspeelden. Ook ik probeerde alle goedbedoelde adviezen van dokters of andere instanties uit, maar niets leek echter een blijvend effect te hebben. Ik voelde daarenboven intuïtief aan dat deze goedbedoelde adviezen niet ‘de voor mij passende oplossing’ in zich droegen.

Ondanks mijn deelname aan diverse opleidingen, workshops en therapieën, die elk zeer zeker bijdroegen aan mijn persoonlijke groei, vond ik pas dè oplossing voor mij via de PresentChild®-methode. Nog nooit had een methodiek zo diep tot de kern van mijn probleem kunnen doordringen. Verwonderd was ik toen ik besefte dat het eigenlijk iets was wat mijn kind me al een hele tijd liet zien, maar wat ‘ik’ niet wilde zien! En het mooie was: door het verkrijgen van het juiste inzicht veranderde mijn kind verwonderlijk onmiddellijk mee…

Deze ervaring zet ik nu in om andere gezinnen te helpen, om hen te kunnen ‘verlichten’ van de stress en spanning die er in het gezin kan heersen door een issue dat zich bij het kind afspeelt. Eens er bewustwording en (h)erkenning bij de ouder is over het werkelijke onderliggend probleem komt natuurlijk vaak de vraag: ‘Hoe?’ moet ik dit nu aanpakken. Ook daarin kan ik je tot klaarheid helpen via esogetische kleurenpunctuur, aanverwant aan acupunctuur maar dan met gekleurd licht i.p.v. naalden (brengt ontspanning, oplossing in onderliggende blokkades en klaarheid in de te nemen stappen).

Stel dus zeker niet meer uit en laat me jou helpen ‘lezen’ wat er op jouw spiegeltje geschreven staat (= wat jouw kind jou al een hele tijd duidelijk wil maken). Mail me via info@kijkeens.be en we gaan samen op pad naar dat zorgelozer leven waar je zo’n recht op hebt.