Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Contextueel psychotherapeut en Mediator/ Bemiddelaar in familiezaken.

Kinderen en ouders hebben met elkaar een gevoelsverbinding. Daardoor voelt je kind intuïtief aan als er iets is met jou als ouder. Als ouder wil je graag dat je kind gelukkig is en dat wil je kind ook voor jou!

Als Bemiddelaar in familiezaken merkte ik al gauw dat er méér was dat aan de basis lag om te kunnen bemiddelen tussen ex-partners over hun kinderen. Ik zag kinderen steeds vaker in de knel komen met hun loyaliteiten. 
Na het afronden van de opleiding “contextuele psychotherapie” kon ik al veel verklaren, maar ik bleef toch op een bepaald niveau ‘hangen’. Waarom zitten sommige kinderen zo ‘gekneld’ tussen twee  ouders?  Wat kon ik voor deze kinderen doen? Hoe kon ik de ouders zover krijgen dat ze naar hun eigen stuk gingen kijken?  Ik voelde heel wat weerstand bij de ouders.  
De Training tot Kindertolk heeft me veel inzichten gegeven en de methode PresentChild gaf me de juiste ‘tools’ in handen om tot deze ouders door te dringen. Mijn gevoel, dat kinderen met hun gedrag iets te vertellen hebben, werd hiermee bevestigd.

De opleiding heeft me enorm verrijkt. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.


“Als we iets in het kind willen veranderen,moeten we eerst onderzoeken en kijken of er niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd” – C.G. Jung