Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Holistische hulpverlener, Masseur, Leefstijladviseur

Het leven is te complex om voor alles een pasklaar antwoord te hebben; ook al lezen we tig boeken. Het bijzondere is echter dat het antwoord uit een onverwachte hoek kan komen. Als je door de bril van 'opvoeder' kijkt, kun je je ook moeilijk voorstellen dat het antwoord wel eens van jouw kind zelf zou kunnen komen. Vandaar dat het contact met de kindertolk® zo waardevol is. Mijn taak bestaat er in om de boodschap van jouw kind zo goed mogelijk naar jou over te brengen.

Wat mag je van mij verwachten?

Door de jaren heen heb ik kennis en ervaring opgebouwd. De recentste bouwlaag bestaat uit de opleiding tot kindertolk®, die een rijke aanvulling blijkt te zijn op de al aanwezige kennis. Die ligt vooral op het vlak van spiritualiteit, kwantumbewustzijn en gezonde levensstijlen w.o. meditatie, kruidenkennis en -toepassingen. Ook de eenheid van lichaam en geest is voor mij essentieel. Ze vormen de verbinding met onze oerbron. De Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde, met inbegrip van de filosofie van dr. R. Geerd Hamer, stoelen op dit principe en worden door mij, waar nodig, toegepast.

Herken jij je in het volgende?

Spanning en onbegrip die tot vertwijfeling leiden? Je weet het niet meer. Je vindt geen antwoorden en dat beheerst je leven en je slaap.

Zucht: wat zou het toch fijn zijn als de rust zou weerkeren……… De grote wens!

Mijn tussenkomst bestaat uit het vanuit een andere invalshoek kijken naar datgene waar jij mee zit. Met alle respect en in alle vertrouwen. Daarna gaan we op weg naar een nieuwe bloeiperiode voor jou en de oogappel die jij hebt voortgebracht. Om weer als een eenheid een gelukkige toekomst tegemoet te gaan.