Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op! Er zijn er dus heel erg veel! Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Gezinshulpverlener in de kinder- en jeugdpsychiatrie, maatschappelijk werker, lerares basisonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs.

In mijn werk als gezinshulpverlener voelde ik vaak aan dat kinderen met hun gedrag de ouder iets wilde vertellen, maar ik kon het nooit voldoende duiden totdat ik hoorde van de Training tot kindertolk®. Met het volgen van deze opleiding heb ik geleerd hoe ik volgens een bepaalde methode het gedrag van kinderen kan 'vertolken'.  Ik ben heel blij dat ik ouders nu duidelijk kan maken wat hun kind hen wil vertellen met zijn gedrag.

De naam van mijn praktijk geeft heel mooi de essentie van het kindertolken weer. De Waterviolier is een plantje dat boven water zijn bloemen laat zien, maar onder water groeien zijn bladeren en wortels. Vaak denken we dat we zijn wat we zien: de bloem. Maar we zijn ook de bladeren en de wortels. Kinderen doorzien ons helemaal. Ook datgene wat niet zichtbaar is.
Met hun gedrag vertellen ze ons wat er onder de ‘water-spiegel’ verborgen is: namelijk onze oorsprong: de wortels en de bladeren. De reden dat kinderen met hun gedrag ons iets voorspiegelen is, dat ze ons helemaal gelukkig willen zien, net zoals wij ook willen dat zij compleet gelukkig zijn.

Als Bach bloesem remedie is de Waterviolier gericht op de verbinding in het contact met de ander. Het kindertolken brengt u in verbinding met uw kind, maar het brengt u ook in verbinding met uzelf en met het kind in u!

Tot slot behoort de Waterviolier tot de sleutelbloemen. Als kindertolk wil ik graag de sleutel zijn die u in verbinding brengt met uzelf. De methode 'Het fluisterkind®' is hierbij de leidraad.
Neem vrijblijvend contact met mij op en ik leg u graag uit hoe ik werk.