Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op! Er zijn er dus heel erg veel! Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Wielwerkcoach®, Wielwerktherapeut® en Yogadocent van baby tot oudere

Je eigen verhaal verteld door je kind
Ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal. In zekere zin ben je ook je verhaal. Want dat vertelt wie je bent, waar je vandaan komt en hoe je huidige situatie gegroeid en ontstaan is. Bepaalde dingen weet je misschien niet meer, maar je lichaam en energiesysteem weten het wel. Kinderen pakken dit feilloos op. Die vullen jouw verhaal aan en laten je zien wat jij niet meer ziet.

Mijn verhaal 
Het luisteren naar andermans verhalen is een rode draad in mijn leven geworden. Ik heb geleerd om door een brei van woorden de essentie van een verhaal eruit te halen. En nu helpt het mij in onze praktijk om naar mensen te luisteren en te horen wat ze me werkelijk willen vertellen.
Mijn ervaring was dat ik pas echt grote sprongen voorwaarts maakte als ik me weer een stukje meer bewust was geworden van mezelf. Of het nu ging om het ontdekken van “nieuwe” eigenschappen of om het onder ogen zien van een minder mooi stuk van mezelf, altijd volgde dan iets dat ik als cadeautjes ging zien.
 
Waarom ik dit doe
Mijn eigen proces heeft me geleerd hoe belangrijk bewustzijn is. Want als je je niet bewust wordt hoe je in elkaar steekt, dan kun je behandelingen en cursussen blijven volgen tot het eind van je leven, maar dan zul je iedere keer weer terugvallen in oude gewoontes en patronen. Pas als je bereid bent om jezelf in al je facetten onder ogen te zien, zul je sprongen voorwaarts maken en daar ook blijven. Energie kan een ander je geven, bewustzijn moet je zelf realiseren. Bewustzijn is dus het doel, energie is een middel om dat te bereiken.
Doordat ik dit inzicht voor en door mezelf heb kunnen ontwikkelen, kan ik het nu ook delen met anderen. En door te delen groeit bewustzijn. Zo kan jij ook nieuwe kanten van jezelf ontdekken, je eigen essentie steeds meer naar boven en buiten laten komen, zodat je in je eigen kracht deel bent van de eenheid die we met elkaar zijn.
Een grote inspiratiebron zijn voor mij onze kinderen. Allen maken deel uit van het leven en voeden ons. Vanuit deze visie mogen alle emoties er zijn; is anders-zijn een inspiratiebron, een spiegel. Elk kind, elk mens heeft haar eigen wijze van zijn. Bij jonge kinderen kijk ik naar de totale ontwikkeling van het kind; alle ontwikkelingsgebieden zijn nog zo verweven en worden spelenderwijs en vanuit de totaalbeleving benaderd. Bij ‘t Balawiel werken we dan ook vanuit een holistische visie en vanuit respect voor ieders eigenheid. Ik kijk er naar uit om samen met jou op ontdekkingsreis te gaan! Crescentia