Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op. Er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk, Pedagoog en Levenscoach

Vanaf het eerste moment in mijn opleiding tot Kindertolk, was er een diepe blijdschap van herkenning; al mijn kennis, ervaring en dieper weten kwam voor mij samen in deze manier van kijken en werken. Hoe alles met elkaar verbonden is, alles samenwerkt om ons te helpen te worden wie we werkelijk zijn.

Na het volgen van de training tot Kindertolk werd ik mentor en vervolgens co-trainer van een aantal opleidingsgroepen. Tijdens de sabbatical van Janita verving ik haar in alle trainingsgroepen. Dat ik ook les kon geven, ervoer ik als een Godsgeschenk. Ik kon nu het geheel van mijn kennis, kunde en levensproces delen.

Inmiddels zette een ongelukkig ongeval mij helemaal stil en, nu weer hersteld, neemt mijn leven een andere wending waardoor ik geen deel meer uitmaak van het trainers-team. Via de opleiding Biodynamische Therapie (een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie en coaching) is mijn eigen ontdekkingsreis begonnen, de liefdevolle ouder in mij werd ‘beter’, het kind in mij meer en meer geheeld. 

Als pedagoog werkte ik bij het Fiom en Bureau Jeugdzorg. Mijn focus lag en ligt op wat kinderen aangeven over het innerlijk (gekwetste) kind van de ouder. Op vergelijkbare procesmatige wijze werkte ik met gezinsvoogden. Inmiddels werk ik alleen nog in mijn eigen praktijk. Mijn motto is dat het leven je gids is, daarbij zijn onze kinderen als spiegel de meest liefdevolle tekens op onze weg. “Laten we aandacht besteden aan wat het kind in ons hart ons zegt en ons niet schamen voor dit kind. Laten we naar binnen luisteren, want het is alleen en wordt zelden gehoord. laten we het kind in ons hart toestaan een beetje de leidsels van ons bestaan in handen te nemen, dit kind weet dat de ene dag verschilt van de andere.....” Paulo Coelho 

En dat dàt niet altijd meevalt en je daardoor soms een steuntje in de rug nodig hebt, heb ik zelf ten diepste ervaren.