Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op. Er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk® en gezinscoach

‘Als meebewegen met je opgroeiende kind lastig is.’

Opvoeden en opgroeien is niet altijd makkelijk.
Ik, Tessa Dillerop, pedagoog, kindertolk® en opgroeicoach, ervaar dat zelf nog regelmatig.
Waarom eigenlijk, zou ik mezelf kunnen afvragen. Want ik heb fysiek en emotioneel gezonde kinderen, er is weinig waar ik me zorgen over zou hoeven maken. Maar toch. Ik ervaar het binnen in mij wel. Dat het voor mij soms lastig is, opgroeiende kinderen. Toen onze dochter een jaar of 3 was heb ik ondersteuning gezocht bij een kindertolk®. Dat kindertolk-traject heeft veel in beweging gezet. Naast het erkennen en verwerken van de minder leuke ervaringen in mijn leven heb ik ook onbewuste kwaliteiten in mij leren (h)(er)kennen. Aangedreven door onze opgroeiende kinderen is er een innerlijk en uiterlijk transformatieproces in gang gezet: bij mij en in ons gezin.

Maar hoe is het voor jou, hoe gaat het met jou? Moeder zijn, vader zijn? Kun jij makkelijk meebewegen met je opgroeiende kind? Of weet je of voel je dat je daar op dit moment iets in kunt, wilt, mag/moet doen? Ondersteuning, begeleiding, een kindertolktraject misschien? Het mag bij mij.

Met open hart ontvang ik sinds 2014 ouders voor kindertolk-trajecten. Je bent welkom, van harte.
En ben jij een professional in het pedagogische werkveld? Eveneens, welkom.

“Tessa is werkzaam als pedagoog, kindertolk® en opgroeicoach binnen de Gemeente Dronten in Flevoland. Als gecontracteerd jeugdzorgaanbieder binnen deze gemeente ondersteunt zij gezinnen bij het opvoeden en opgroeien. Ook wijkt ze wel eens uit naar andere delen van het land en is ze inzetbaar als ambulant jeugdhulpverlener. Daarnaast werkt ze nu en dan als specialist naast basisschoolleerlingen bij observatieplaatsingen vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs. In haar fijngevoeligheid (hsp) huist de kracht die helpend kan zijn voor kinderen, ouders en mede-opvoeders/professionals bij het opvoeden en opgroeien.”

Ervaringen: o.a. uitvoerend en leidinggevend bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en therapeutische peutergroepen. Registratie: SKJ geregistreerd. Vergoeding: verbonden aan beroepsvereniging BATC waardoor de kindertolk-consulten (mogelijk) deels vergoed kunnen worden uit de aanvullende verzekering.