Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op. Er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk, Analytisch Therapeut, Familieopstellingen, Flow, zingeving

 

Taal speelt een grote rol in ons leven. Het is wonderlijk hoe wij boodschappen met kleine en grote betekenis aan elkaar kunnen doorgeven middels woorden. En niet alleen dat: ook lichaamstaal speelt een grote rol. 

Soms gaat het mis met het ontcijferen van elkaars bedoelingen. De Engelse taal kent het spreekwoord ‘It takes one to know one’. Dit betekent zoveel als: je begrijpt pas iets van iemand als je het herkent. Maar misschien staan we onszelf bepaalde gevoelens of daden niet toe, zijn we ons deze niet bewust. Ze zijn er dus wel (niets menselijks is ons vreemd) maar we weten het niet. 

Dan is er een kink in de communicatiekabel. 

Als nou de belangrijkste mensen (mensjes) in ons leven rare* dingen zeggen of doen, wat moeten we er dan mee? Carl Gustav Jung zei hierover: ‘Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.’

De Methode PresentChild® biedt een insteek waarbij we als ouders de boodschap van ons kind leren verstaan. Het drukt zich misschien onhandig, ruw of pijnlijk* uit, maar dit gedrag, die woorden dragen een verhaal in zich. Zijn wij als ouders bereid dit verhaal ook te horen, te herkennen als aan ons gericht? 

Het kind heeft een diepe behoefte aan iets, en, alsof de navelstreng nooit is doorgeknipt, deze behoefte loopt parallel met een behoefte van de ouder. 

De symboliek is vaak treffend, en soms ook is de boodschap letterlijk te horen. Wie met zijn hart luistert, durft waar te nemen, kan samen met het kind helen. 

*Een kind kan zich uiten door niet of teveel te eten, slaapproblemen, incontinentie, brutaal of juist te stil te doen, schokkende dingen te zeggen, te stelen of te slaan, drank- of drugsmisbruik, huilen, schreeuwen, op school niet te functioneren, de verkeerde of geen vrienden te hebben, etc. Dit kan op alle leeftijden, van baby tot in de volwassenheid zelfs. Uit eigen ervaring zeg ik: als er medisch niets mis is met je kind, consulteer dan eens een Kindertolk. Zowel je kind als jij als ouder worden er (stukken) beter van. 

Een herkenbare vertaling kan onmiddellijk effect hebben. 

https://www.dreamswork.nl 

Elke behoefte brengt vervulling met zich mee.
Pijn draagt zijn heling als een kind. 
Niets hebben brengt voorziening voort.
Stel een moeilijke vraag,
En het wonderlijke antwoord verschijnt.
Rumi