Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op! Er zijn er dus heel erg veel! Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, begeleiding (op)voeding, hechtingsproblematiek.

Soms weet je als ouder even niet meer hoe je het aan moet pakken, het is vaak lastig om erachter te komen wat nou eigenlijk de oorzaak van het gedrag van je kind is. Je hebt al meerdere tips, therapieën of manieren geprobeerd maar komt er niet uit met je kind. Als ouder wil je dat je kind gelukkig is en lekker in zijn of haar vel zit, hier heb je veel voor over. Met een kindertolktraject kijken we samen vanuit meerdere ingangen zodat we tot een duurzame oplossing komen. Iets wat op langer termijn werkt en niet van korte duur is. 

Mijn missie is kinderen vertegenwoordigen, een stem geven, deze belangrijke kwetsbare groep waar naar mijn idee nog te weinig te naar geluisterd wordt. Met mijn Praktijk  ben ik gericht op het herstellen en verbeteren van de balans binnen je gezin. 
Als kindertolk laat ik je als ouder met behulp van de methode PresentChild® de onderliggende boodschap van het kind zien, waarbij taal de basis is; wat spiegelt jouw kind? Er wordt vaak gekeken naar hoe het gedrag veranderd kan worden, maar niet naar wat er nu eigenlijk echt aan de hand is. 

Naast kindertolk werk ik vanuit de vier natuurkwaliteiten (antroposofische temperamentenleer) ieder kind is anders en heeft ook een andere benadering nodig op meerdere vlakken zoals bijv: voeding, levensstijl etc. want wat voor het ene kind werkt, werkt voor het andere niet.Zo begeleid ik zowel vanuit de opvoedkundige aspecten als het kritisch kijken naar het huidige voedselaanbod om zo 'een beetje orde scheppen' en hier advies en bijsturing te geven op het gebied van een gezonde levensstijl. Ook heb ik me meer verdiept in hechtingsproblematiek, waar in een aantal gevallen de 'oorzaak' ligt van veel voorkomende problemen.