Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Coach voor ouders en leerkrachten, Intern begeleider, Vrijeschoolleerkracht

Je kind kan jou diep raken in liefde, maar ook in angsten, ergernissen en zorgen.

Elk kind heeft een unieke levensvraag waar de omgeving versterkend of beperkend op inwerkt.

Er wordt met het kind ‘gewerkt’ als ouders of leerkrachten zorgen hebben om de ontwikkeling en het gedrag van een kind. In onderzoeken wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden er waardevolle handelingsadviezen aangeboden.

Als intern begeleider in het basisonderwijs begrijp ik dit, want als ouder of leerkracht loop je soms echt tegen moeilijk verstaanbaar gedrag aan en je wil dat je kind de zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Echter bij mijn eigen kinderen én in mijn onderwijswerk heb ik ervaren dat als iets je raakt, het ook iets van jou is. Kinderen spiegelen met hun gedrag de ouders, leerkrachten en volwassenen om hen heen. Door het kind te (leren) begrijpen, kun je dus heel veel leren over jezelf.

Als kindertolk vertaal ik het stuk dat jou zo raakt bij je kind, naar de spiegel voor jou, zó dat je helder krijgt wat er speelt bij jou én je kind. Ik begeleid je door jouw veranderingsproces dat hierdoor op gang komt. De stappen die jij in jouw leven zet, komen zowel jezelf als je kind ten goede. Het kind kan weer gewoon kind zijn en jij kan weer ontspannen opvoeden.