Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®. Energetische en creatieve coaching: ouder-kind, loopbaan, conflict. Therapeut: concrete angsten. Trainer: persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Onder een boom in mijn geboorteland Suriname ligt mijn navelstreng begraven.

Ik woon en werk nu in Noord-Midden Limburg. Migratie, verhuizingen, je roots, een ‘afwezige’ ouder of scheiding van ouder en kind, zijn thema’s in mijn familiegeschiedenis en in mijn leven. Dat raakt aan basisvertrouwen, basisveiligheid, hechting, wie ben ik, geloof in jezelf en onvoorwaardelijke liefde.

Deze thema’s zijn wakker geschud in mijn leven toen ik 6 jaar geleden pleegouder werd. En dat niet alleen. (Pleeg)ouder worden betekende in mijn situatie ook carrière beelden en oude overtuigingen loslaten. Uiteindelijk maakte dat de weg vrij om daadwerkelijk voor mijn authenticiteit en hart te kiezen: als zelfstandig coach-therapeut te werken in mijn vorm. Mijn volle reikwijdte aan kennis en kunde zet ik in: mijn ervaring als ouder, loopbaancoach en mediator, maar ook Reiki-mastership, Healing Tao, visualisatie/meditatie-trainer, empowermenttrainer, sjamanistische connectie, symboolverklaring, een voorliefde voor intuïtief tekenen etc.

Ons pleegkind heeft mij met zijn gedrag en uitingen, op het pad gezet om deze innerlijk-kind thema’s te helen in mezelf. De training tot Kindertolk gaf de inzichten, tools en supervisie om dat pad te kunnen lopen. Daardoor kan ik hem begeleiden en laten groeien, terwijl ik Leef en niet Overleef. Door onze gezamenlijke groei en heling, is er veel vreugde in ons leven.

Elk kind en elke ouder die het voelt wringen of zorgen heeft over dat kind, gun ik van harte een groei naar geluk en welbevinden. Daarom bied ik het kindertolken aan, met de optie van gelijktijdige zorg of nazorg met de tools van Pink tree. Vreugde is een geboorterecht.

De boodschap voor de volwassene (van het kind) zit symbolisch verborgen in het gedrag/probleem van het kind. De vertaling van uw verhaal door de kindertolk brengt deze boodschap als een geschenk op tafel. Zo ervaren mijn klanten het. Het komt direct tot de kern op een liefdevolle, respectvolle en eerlijke wijze. Ik ervaar het als een groot voordeel voor uw kind dat er geen direct contact tussen de kindertolk en uw kind benodigd is. De geschikte leeftijd van het kind is onbeperkt: van pasgeboren tot reeds volwassen.

Het kindertolken kan gerust worden ingezet naast een reguliere behandeling van het kind in een reguliere setting (pedagogisch, psychologisch, GGZ, ergotherapeut, logopedist, ziekenhuis, huisarts, orthopedagogisch, etc). Dan is het fijn dat het kind niet met nog meer behandelcontacten belast hoeft te worden.

Als u (ouder, of pleeg-, adoptieouder, oppas oma/opa, kind begeleider, hulpverlener of docent) interesse heeft. Bel gerust of mail mij, om contact te leggen. Graag tot horens of ziens, Aida