Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Ouder-kind coach en Holistisch coach

Mensen spiegelen elkaar. En kinderen vormen onze grootste spiegels!

Elk gedrag en elke ziekte bij je kind dragen een boodschap in zich, zeker in deze tijd en zeker wanneer het jou erg raakt. Want als het jou zo raakt, dan is het ook van jou!

Als Kindertolk® ben ik in staat om het gedrag en/of de ziekte van jouw kind op een heel liefdevolle wijze te vertalen naar jou als ouder. Mijn verhaal zal je raken en jou het inzicht geven wat er bij je kind en bij jou zelf speelt. Het zal je een duidelijke leidraad geven om tot verandering en groei te komen.               

Soms speelt er iets binnen de relatie en/of het gezinssysteem, we kunnen hier dan samen verder naar kijken. Vaak is de bewustwording bij jou al genoeg om het gedrag bij het kind te laten veranderen.

Kindertolktraject: Dit is een traject volgens de PresentChild®-methode van 3 sessies en een bijbehorend vertalingsverslag over wat het gedrag van je kind jou als ouder/verzorger wil zeggen. De sessies zijn in principe met 1 van de ouders/verzorgers en je kind hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

Tevens begeleid ik ouders en kinderen die zelf wat extra's nodig hebben in deze tijd. Op welke manier dan ook weet ik een hand aan te reiken, zodat ieder zijn plekje op de aarde volledig leert verankeren!

Wees welkom in Deesje’s Reik!