Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, lichaamswerk, coaching.

De Aarde heeft het zwaar te verduren met al die mensen, maar het is wel ons thuis, en denkend aan onze kinderen wens ik voor hen een gezond en liefdevol thuis, een thuis dicht bij huis, maar ook op het wereldniveau.  De generatie kinderen die straks volwassen is komt wellicht voor grote economische en ecologische problemen te staan, en daarom vind ik het zo ontzettend  belangrijk om de ouders van die kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun eigen bewustwordings-proces, zodat ze op hun beurt hun eigen kinderen kunnen helpen opgroeien tot volwaardige, bewuste volwassenen, die in balans zijn met zichzelf en de natuur.

Dat doe ik concreet door mijn vak als Kindertolk (PresentChild methode) en als bewustzijnscoach. Begeleiding in de spirituele groei bied ik aan door middel van één op één energetische behandelingen (Access Consciousness, Dimensional Healing) en workshops voor ouders.