Zienderogen Beter is een trainingsbureau voor de PresentChild® methode te Leeuwarden.

Contactadres: Dotingastate 47, 8926 ML Leeuwarden

E-mail: info@presentchild.com

Kamer van Koophandel: 01093801

BTW-nummer: NL1206.19.726.B.01

Telefoon: 058-2668191

Eén van de activiteiten van Zienderogen Beyer is het aanbieden van betaalde webinars voor de aangesloten kindertolken en/of ouders. Deze worden aangeboden via Webinargeek. Hiervoor gebruiken we (graag) Mollie payments system.