Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Nieuwsbrief - Juni 2010      
Zienderogen Beter

Kind en badwater ... de crisis ín ons.

Nu we de crisis in onze portemonnee voelen, moet alles uit de kast getrokken worden om economische groei te realiseren. Ineens is groen niet meer 'hot', maar gaat het om geld. Was groen dan wel echt of meer een hype, een sausje? Mijn idee is dat we niet recent in de crisis zitten, maar al veel langer. Nu wordt voelbaar waar we al eerder ongeweten een schuldenlast hadden opgebouwd. De economische crisis is van en ín ons allen. We hebben ons letterlijk in de schulden gestoken voor de buitenkeuken, de boot, het tweede huis, de derde vakantie én voor de kinderopvang tijdens de uren dat we al dit geld moesten verdienen. Zitten onze kinderen daar trouwens op te wachten of hebben ze liever hun ouders dan een nieuwe auto? Maar nog veel meer hebben we - in de vaart der volkeren - figuurlijk schulden gemaakt: naar onszelf, naar onze kinderen, het beroep dat we doen op de natuur en grondstoffen. Naar dingen als tijd, rust, ruimte en kwaliteit. Duurzame spullen. Duurzame banden aangaan. Liefde voor al wat echt belangrijk is in jouw leven. We groeiden 'ten koste van' in plaats van 'in het belang van'. Grappig dat het woord voor rente 'interest' is: échte interesse zal leiden tot een retour verkregen meerwaarde die bijdraagt aan ons Nationaal Geluk. Volgens mij verrijkt het ons geweldig als we duurzaam onze menselijke natuur laten spreken. Dan wordt het mooi: duurzame kwaliteitsproducten, natuurbehoud, tijd voor jezelf, je geliefden, voor zinvol werk. Jeetje, zou daar markt voor zijn? Janita Venema - initiator methode 'Het Fluisterkind®', www.fluisterkind.nlOudercursussen 'Het Fluisterkind®' in Juni

Sint Anna parochie, Vrijdag 4 juni, door kindertolk Janita Venema, www.fluisterkind.nl

's Hertogenbosch, vrijdagavond 4 juni + zondag 6 juni, door kindertolk Annie Heesters, www.AnneNEI.nl

Leiden, Zaterdag 19 juni, door kindertolk Maria de Graaff, www.ziekzijnbeterworden.nl of 071-5134985

Weert, Zaterdag 19 juni, door kindertolk Meta Kierkels. www.lindekracht.nl

Breda, twee vrijdagochtenden, 18 en 25 juni in door kindertolken Marielle Hassing en Karin Gjaltema. marielle.hassing@ziggo.nl / info@devrijevogel.netEen kindertolk® vertelt

Mijn zoon is vier. Het is een heerlijk mannetje dat ernaar neigt om dingen uit de weg te gaan uit angst. Zo kom ik op een ochtend tot het besef dat hij al een week geen vlokken op zijn brood doet. De oorzaak is dat ik vorige week op hem gemopperd heb, omdat er die ochtend meer vlokken onder de tafel lagen dan op zijn boterham. Auw, dat doet pijn. En voor een Kindertolk doet dat dubbel pijn. Ten eerste doet het natuurlijk pijn omdat ik zoveel indruk op hem gemaakt heb met mijn gemopper, dat hij besluit om zich zijn favoriete broodbeleg te ontzeggen teneinde gemopper te voorkomen. Ineens voel ik me een slechte moeder die het ‘geknoei’ van haar kind niet kan hebben. Ten tweede doet het pijn vanwege de vertaling naar mijn leven die zo duidelijk is als wat: ook ik kan mezelf de zoete heerlijkheden van het leven ont-zeggen uit angst voor gemopper. Soms zeg of doe ik dingen niet, zodat ik geen vervelende tegenreacties ontlok.

Zo geloof ik met heel mijn hart dat kinderen het makkelijkst leren in liefde, in verbinding. Terwijl in vele opvoedsituaties juist afscheiding gehanteerd wordt. Ik hoor ouders regelmatig zeggen: “Als ze boos is zet ik haar even op de trap”. Afscheiding van de boosheid (ook die in zichzelf). Terwijl het zo simpel is: omarm je boze kind; geef haar letterlijk een hand. Je eigen boosheid een hand(vat) geven, betekent een stem geven aan de onrechtvaardigheid, die vaak ten grondslag ligt aan boosheid. Maar ja, zeg dat maar eens tegen ouders die een boos kind hebben dat schreeuwt en schopt: “Ga hem omarmen.” In eerste instantie stuit ik dan vaak op weerstand (boosheid) van de betreffende ouder. Iets wat ik liever uit de weg ga. Ook al zijn de zoete heerlijkheden die vaak volgen heerlijk en eerlijk: complimenten omdat het omarmen werkt en het kind (en de ouder) hun innerlijke boosheid leren hanteren. Dus, neem ik mijn eigen advies ter harte. Smeer ik mijn lieve zoon en mezelf een heerlijke boterham met veel vlokken. Hmmmm. Door kindertolk Meta Kierkels uit Weert,  www.lindekracht.nlIntroductie-avond 'Het Fluisterkind®'

Nijmegen, maandagavond 7 juni, “Berenkracht en Het Fluisterkind®”door kindertolk® Dorothée Helmert.

Nijmegen, woensdagavond 23 juni, “Berenkracht en Het Fluisterkind®" door kindertolk® Dorothée Helmert.

Voor informatie en/of aanmelden voor een van deze avonden: 024-3607967 of het-berenhol@planet.nlTraining tot Kindertolk® 2010-2011

Ben je of ken je een HBO-therapeut of hulpverlener die kindertolk® wil worden? Een kindertolk vertaalt via de Methode 'Het Fluisterkind®' het gedrag, spel, de ontwikkeling of klachten van kinderen naar het leven van de ouders toe. Wat vraagt er op dit moment in hún leven om inzicht, ontwikkeling of erkenning? Dat is geen hocus pocus, maar methodisch aan te leren! Dat is niet zomaar spiegelen, maar de ouder heel nauwkeurig richting meegeven op een voor hem/haar onbekend onbekend terrein. Het gevolg van dat proces bij de ouders is dat het ook beter met de kinderen gaat. Een kind laat het ook weten wanneer het beter of goed gaat met zijn ouders! Het mooie van 'Het Fluisterkind' is, dat ouders zó anders gaan kijken naar het gedrag van hun kinderen. Ze zien het niet langer als een probleem, maar als een kans waaraan ze zelf kunnen bijdragen.

'Het Fluisterkind' is een (zachte) revolutie in de hulpverlening. We blijken kinderen op een heel andere manier te kunnen helpen. Het motto van het Fluisterkind is: leren luisteren naar je kind over jouw leven te vertellen heeft.

Meer info op: www.fluisterkind.nl of vraag de nieuwsbrief over de training aan: info@zienderogenbeter.nlTer harte nemen

Vanaf het moment dat je een kind krijgt, weet je feilloos onderscheid te maken tussen zin en onzin - Huub van der Lubbe in de Volkskrant van 22 mei 2010


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden