Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Training tot Kindertolk®      
Zienderogen Beter

Training tot Kindertolk® in Antwerpen

De succesvolle Training tot Kindertolk® uit NL vindt voor de tweede keer in Antwerpen plaats, vanaf 19 september. We hebben in deze groep nog vier plaatsen vrij. De trainingsdag is op woensdag (ongeveer 1 x p.mnd), de data en het aanmeldings-formulier zijn te vinden op www.kindertolk.nl onder de button 'Training tot Kindertolk®'. De locatie is bij het TPC, Groenenborgerlaan 149
Antwerpen. Voor meer informatie kun je mailen met Astrid Klompstra, docent, via info@desinne.nl.Training tot Kindertolk 2012-2013


Een kindertolk 'vertaalt' het gedrag, spel, de ontwikkeling en/of klachten van kinderen naar het leven van hun ouders. Wat vraagt er op dit moment in hún leven om inzicht, erkenning of een volgende stap? Het motto van het Fluisterkind is: leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.

Als kindertolk® werk je - in het belang van kinderen - vooral met ouders. Je instrument is de methode 'Het Fluisterkind®, internationale naam: PresentChild®'. In zijn uitwerking betekent de methode een (zachte) revolutie in de hulpverlening aan gezinnen. We blijken kinderen op een heel andere manier te kunnen helpen dan we tot nu toe deden. We werken via de hechte band die er tussen ouders en kinderen bestaat.

De boodschap van een kind aan zijn ouder ontvouwt zich via de methode. Het opgeschreven verhaal van een ouder over zijn/haar kind is daarbij het uitgangspunt, dit verhaal wordt op methodische wijze 'vertaald', d.w.z. op de ouder van toepassing gemaakt en teruggekoppeld. Op dat moment werken de woorden uit het verhaal zowel onthullend als helend voor de ouder. Ze zijn wáár voor die ouder en voelen als een hoogst persoonlijke boodschap van hun eigen kind die hen in het hart raakt. Wij noemen dit een gevoelsinzicht. Alhoewel de methode gebruik maakt van spiegelen, gaat het verder dan dat. Een vertaling geeft ouders heel nauwkeurig richting mee m.b.t. een blinde vlek in hun leven.

De bewustwording en de veranderingen die de ouders - als opvoeder maar vooral als mens - in hun eigen leven gestalte geven, worden door de kinderen geregistreerd. Zij hoeven hun boodschap niet langer kenbaar te maken. De veranderingen komen dus zowel de ouders als hun kinderen en het gezin ten goede. Ouders kijken met een nieuwe blik. Ze zien niet langer een probleem als ze naar hun kind kijken, maar een vertegenwoordiger van een belangrijk aspect in henzelf, een kans die hen geboden wordt, een mogelijkheid waaraan zij zelf kunnen bijdragen. Door de liefde van ouders voor hun kinderen, spreekt de methode bijzonder sterk de innerlijke motivatie van ouders aan; een belangrijke voorwaarde voor succesvol behandelen.Spreekt dit je aan?

Kijk dan in ieder geval op de website www.kindertolk.nl voor meer info, voorbeelden, de trainingsdata, de criteria, accreditatie en het inschrijfformulier etc. We verwelkomen nadrukkelijk mensen uit zowel de alternatieve als de reguliere hulpverlening. Dit is belangrijke kennis voor iedere hulpverlener of therapeut die met gezinnen werkt. De training maakt 'down to earth' gebruik van de verbinding die er tussen ouders en kinderen is. Aanmelden betekent dat je - wanneer je aan de criteria voldoet - uitgenodigd zult worden voor een intake-gesprek (dit kan per skype of telefoon) waarna beide partijen kunnen aangeven of ze de deelname definitief willen maken.Over de training


De training omvat tien lesdagen in Antwerpen gedurende één jaar. Om de methode goed te kunnen toepassen en overbrengen verlangen we van de deelnemers dat ze die ook zelf ervaren. De training is daarom een combinatie van theorie, praktijk, eigen proces en methodieken. Belangrijk is dat je bereid en in staat bent tot zelfreflectie. De methode ondergaan kan soms best confronterend zijn, maar leidt tot prachtige resultaten, net als bij je cliënten later. Ex-deelnemers hebben veelvuldig aangegeven dat de training hen persoonlijk én professioneel aanzienlijk meer geboden heeft dan ze vooraf verwachtten.

Studiebelasting: een halve dag per week naast de 10 lesdagen per jaar. Cursusgeld: 1850 Euro, BTW-vrijgesteld (evt. in 4 termijnen te voldoen). Bij de training hoort een uitvoerig werkboek, feedback op gemaakte vertaalopdrachten, een persoonlijke tussenevaluatie en de beoordeling van je eindwerkstuk.Belangrijk om te weten:

Als kindertolk werk je vooral met de ouders en via hen help je kinderen. Je wordt geen baby- of kinderfluisteraar. Je wordt een kindertolk® die methodisch werkt en komt terecht in een pluriforme beroepsgroep van post-HBO hulpverleners die streven naar kwaliteit en erkenning van de methode. Voorbereidende stappen zijn ondernomen op weg naar een wetenschappelijk onderzoek, het laat mooie resultaten zien. Bij gebleken deskundigheid ontvang je het certificaat 'Kindertolk'® volgens de methodiek 'Het Fluisterkind®'. Tegelijkertijd wordt een licentie aangegaan voor het gebruik van de methodiek, de logo's, foto's en merken behorende bij de methodiek. Je mag de methode toepassen binnen de grenzen van je beroep.Mail doorsturen?

Graag. Wanneer je een bekende of collega weet die hier geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur de mail dan gerust door. Het is mogelijk dat je deze mail via verschillende kanalen meerdere keren ontvangt, onze excuses hiervoor.De training is een initiatief van:

Zienderogen Beter, praktijk en trainingsburo van Janita Venema (www.fluisterkind.nl) i.s.m. Astrid Klompstra van 'De Sinne' (www.desinne.nl)

Janita heeft sinds 20 jaar een praktijk voor klassieke homeopathie, fluisterkind® en transformatie in Leeeuwarden. Ook heeft ze een onderwijsachtergrond. Het kindertolken beoefent ze inmiddels 15 jaar. In 2008 is het boek 'Het Fluisterkind' over deze methode verschenen.

Astrid is werkzaam binnen de Praktijk voor geestelijk en lichamelijk welzijn De Sinne in Giekerk. Zij werkt als klassiek homeopaat, kindertolk® en relatie- en gezinscounseller.

Astrid en Janita hebben de Training tot Kindertolk® in samenwerking opgezet, beide zijn ook docent aan de training.

 

Copyright: tekst, logo en foto's: Zienderogenbeter 2005


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden