Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Nieuwsbrief - Afscheid Astrid      
Zienderogen Beter

Afscheid van Astrid Klompstra, 10 jaar mijn naaste collega

Na 10 jaar intensieve samenwerking slaat Astrid een nieuw pad in. Voor het Fluisterkind/PresentChild® heeft zij heel veel betekend, o.a. voor het samen uitkristalliseren van de methode, voor het opzetten van en lesgeven aan de Training tot Kindertolk en zo veel meer. Dat heeft Het Fluisterkind goed gedaan! Hartelijk dank daarvoor Astrid!

Als eerbetoon aan Astrid geef ik haar het woord over haar nieuwe plannen, op het gebied van kinderwens, kinderloosheid, mee-moederen en in je leven geboorte geven aan iets wezenlijks. Het zijn mooie en goede initiatieven.

Graag uw aandacht hiervoor, JanitaHet verhaal van Astrid

Afgelopen maand was het zover. Mijn laatste keer lesgeven aan de Training tot Kindertolk® in Antwerpen, Baarn en Heerenveen. Voor de deelnemers de feestelijke afsluiting van hun lesjaar. En voor mij een emotionele afsluiting van een prachtige periode van 10 jaar Training tot Kindertolk®.Hoe het begon...


Toen ik het Fluisterkind® 10 jaar geleden in de wieg zag liggen, was dit ‘een kind’ voor wie ik me zonder twijfel wilde inzetten. Ik herkende in haar een zielsmissie.. Met hart, ziel en alle talenten die ik heb meegekregen, heb ik samen met Janita de Training tot Kindertolk® mogen ontwikkelen en vormgeven. Als mede-oprichter, lesstof-auteur en docent heb ik het beste van mezelf hierin kunnen geven.Tijd voor nieuwe paden


Vorig jaar zomer besloot ik echter dat 2012-2013 mijn laatste jaar zou worden. Ingegeven door mijn persoonlijke ontwikkeling en groei als mens was het tijd voor nieuwe paden, nieuwe horizonten en nieuwe creaties. Ik wilde de leegte in om opnieuw ingeblazen te kunnen worden met inspiratie. In het afgelopen jaar heb ik een helder beeld gekregen over mijzelf als mens en therapeut. Ik kwam tot 7 kernwaarden die in mijn leven en werk onmiskenbaar bij mij horen:

-        woorden geven aan… het onbenoembare benoembaar maken;
-        structureren van… het ijle ongrijpbare een vorm geven;
-        het passievol werken met groepen;
-        mijn liefde voor (innerlijke) kinderen;
-        het ‘lezen’ van spiegels en deze vertalen naar essentie, kern en waarheid;
-        bijdragen aan heling via hart en bewustzijn;
-        ziele-trouw samenwerken en creeëren via het principe 1 + 1 = meer dan 2

Niet zo vreemd, realiseer ik me, dat ik me 10 jaar lang zó in mijn element heb gevoeld binnen de Training tot Kindertolk®. Alle 7 kernwaarden en kwaliteiten kwamen hierin voor mij samen. Het was prachtig en vervullend om dit werk te kunnen doen, tot op de laatste dag!Wat blijft


In 2005 richtte ik mijn eigen praktijk op, De Sinne. Deze naam is in juni 2013 veranderd in Centrum voor bewustzijn en levenskunst De Nije Sinne. Toch blijven veel dingen inhoudelijk onveranderd.

Wat blijft zijn de consulten klassieke homeopathie, innerlijk kindwerk, relatiecounselling en algemene levensspiegeling. Maar natuurlijk zullen ook de kindertolk®-consulten een groot deel blijven uitmaken van mijn dagelijkse praktijk. De behoefte bij ouders blijft groot merk ik. Ik blijf ervan genieten om individueel en in oudercursussen zowel kinderen als hun ouders te kunnen helpen. Snel en diep tot de kern met een prachtige methode!Toekomstmuziek

Het afgelopen jaar zijn ook veel nieuwe ideeën voorbij gekomen, sommige bleven, andere vervlogen.. Wat in elk geval weer haar vorm krijgt binnen De Nije Sinne krijgt is groepswerk gericht op persoonlijke onwikkeling. In meerdere vormen en voor meerdere doelgroepen. Nog lang niet alle plannen zijn concreet. Veel staat in de kinderschoenen.

Een paar van de plannen: Innerlijk kind workshops/Innerlijk kind-ontwikkelingsjaar en Relatie-themadagen voor paren. Ook speelt de ontwikkeling van een Opleiding tot Holistisch Relatiecounseler nog altijd door mijn gedachten, evenals een Verdiepende opleiding voor therapeuten waarbij ook het ‘werken’ met cliënten vanuit de non-dualiteit geïntegreerd is.

Verder gaat er momenteel aandacht naar schrijven. Het is heerlijk om mijn opgebouwde levenservaring, kennis, wijsheid en fantasie te bundelen en te delen via schrijven.. Of dit alles ook werkelijk zal uitmonden in één of meerdere boeken, laat ik voor nu nog open.Stap voor stap

Genoeg ideeën dus die elk hun tijd en aandacht vragen en verdienen. Geleid door mijn eigen intuïtie zal ik kijken welke ideeën van nu óók in het komende jaar hun energie blijven behouden. Het oppakken daarvan zal stap voor stap gaan.Wat al concreet is


Eén idee heeft het afgelopen jaar al wél concreet vorm gekregen. Geïnspireerd door mijn eigen levenservaring als mens en therapeut is een aantal programma’s ontwikkeld voor vrouwen die te maken hebben met een onvervulde kinderwens of definitieve kinderloosheid.

De begeleiding voor deze groep vrouwen is zowel individueel als in groepsworkshops. Een aantal programma’s kan worden ondersteund met één op één begeleiding Klassieke homeopathie via een landelijk netwerk van klassiek homeopaten/kindertolken®. Ken je vrouwen voor wie één van deze programma’s passend kunnen zijn, stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of verwijs naar de site, www.denijesinne.nl. Dat stel ik zeer op prijs!Nieuwsbrief

Wil je zelf op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen binnen De Nije Sinne, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op de homepage.Tot slot

Rest mij om via deze weg officieel een Dank-Je-Wel te zeggen tegen alle studenten die ik heb ontmoet in de afgelopen jaren. Het was een feest om jullie les te mogen geven. Ik koester de herinneringen! Ik dank Janita voor de afgelopen 10 jaar! Wat hebben we veel meegemaakt samen. Het was een reis met hoogtepunten en dieptepunten. Maar állemaal de moeite waard! Ik draag mijn stokje vol vertrouwen over aan de nieuwe docenten/kindertolken Bea, Yvonne en Karin. Ik wens Janita met haar nieuwe team alle succes toe en spreek de hoop uit dat het Fluisterkind® gedragen en verder verspreid mag worden in de toekomst: als PresentChild®!

Met een warme groet zeg ik graag tot ziens!

Astrid Klompstra

www.denijesinne.nl


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden