Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Training tot Kindertolk NL      
Zienderogen Beter

Oproep i.v.m. de laatste plaatsen

Op dit moment zijn we aan het puzzelen om het plaatje van de verschillende trainingsgroepen en -dagen rond te maken. Er zijn nog 3 plaatsen open voor de maandaggroep in Heerenveen, er is nog 1 plaats voor Baarn op woensdag en de dinsdaggroep in Baarn heeft nog ruimte. De andere groepen zijn vol.

Mocht je overwegen om de Training te doen, voel dan bij jezelf of het nu jouw tijd en plaats is en meld je aan zodat we een intake-gesprek kunnen plannen. Je aanmelding is vrijblijvend tot na het intake-gesprek beide partijen akkoord gaan.Training tot Kindertolk®: werken in het hart van gezinnen


Een kindertolk vertaalt het gedrag, de ontwikkeling, het spel of de klachten van kinderen op een liefdevolle en methodische wijze naar levenslessen voor de ouder/opvoeder. Voor de ouder voelt het alsof het eigen kind een hoogstpersoonlijke boodschap vertelt.

Dit brengt bewustwording bij de ouder, raakt een snaar van binnen, motiveert en is helend voor zowel de volwassene als het kind. Meer informatie? Klik hierHoe werkt een kindertolk®?


Als kindertolk werk je - in het belang van kinderen - vooral met ouders. Je instrument is de methode 'Het Fluisterkind / PresentChild®' die de kracht van taal effectief inzet. Het uitgangspunt daarbij is het verhaal van een ouder over zijn/haar kind.

Dit opgeschreven verhaal wordt vertaald, d.w.z. op methodische wijze van toepassing gemaakt op het leven van de ouder. En dan blijkt dat kinderen hun ouders een levensboodschap geven die zich ontvouwt zich via het vertaalde verhaal. De ouder voelt dat het waar is en wordt aangeraakt in het hart. Wij noemen dit een gevoelsinzicht.Twee voorbeelden

Interrumperen van gesprekken
Een moeder vertelde het volgende over haar zoon van twaalf: "Het probleem is dat hij niet in contact lijkt te zijn. Als wij aan tafel praten over een onderwerp, komt hij ineens uit het niets met een verhaal dat totaal niet aansluit bij waar wij het over hebben." Als voorbeeld geeft ze aan dat hij onlangs plompverloren zei: 'He mam, weet je die man nog, daar en daar, die in een gele auto vertrok naar A?'

Bij vertaling hebben van het voorbeeld valt bij moeder het kwartje: "Dat gaat over mijn vader! Toen ik een heel klein meisje was kreeg hij tbc. Het enige beeld dat ik van hem heb is dat hij in de auto stapte en vertrok. Hij is daar overleden." Na die tijd ben ik stil geworden, lief, mijn verdriet deed er niet toe. Mijn moeder had al zoveel aan haar hoofd. Ik deelde niet meer wat er in mij omging." De moeder was diep ontroerd door de informatie die haar zoon haar gaf. Het gaf haar ingang naar een verdriet dat nooit was geuit en haar onbewust nog in de weg zat. Nu zij zich hierover begon te uiten, is haar zoon gestopt om in gesprekken in te breken met verhalen die daar niet bij aansluiten.

PDD-NOS
Ruben heeft PDD-nos (een vorm van gedrag uit het autistische spectrum), tics, zwakke concentratie en is snel moe en overprikkeld. Rubens moeder werkt in het onderwijs en heeft alle trucs waarbij Ruben baat zou kunnen hebben geprobeerd. Daarmee werd de situatie beheersbaar. Na toepassing van de PresentChild methode zegt moeder: “ik beantwoordde uitstekend aan alle verwachtingen, maar een wederzijds diep contact, ook met mezelf, ontbrak (autisme is een probleem met de wederkerigheid van het contact).

Ik was een plichtsgetrouwe robot, doods en heel moe”. Nadat ze daar verandering in aanbracht, is het met Ruben vele malen beter gegaan dan iemand ooit had verwacht. Hij is nu een sterke leerling, kan geconcentreerd werken, slaapt weer goed, de tics zijn grotendeels verdwenen, zijn motoriek is sterk verbeterd. De IQ test viel 35 punten hoger uit en Ruben blijft zich ontwikkelen. Speciaal onderwijs is niet langer noodzakelijk.Het hele gezin wordt geholpen


Alhoewel de methode gebruik maakt van spiegelen, gaat het verder dan dat. Een vertaling geeft ouders heel nauwkeurig richting mee m.b.t. een blinde vlek in hun leven. En tegelijkertijd worden de kinderen geholpen via hun ouders! Hun problemen verbeteren of verdwijnen. De veranderingen die ouders, uit liefde voor hun kinderen, in hun eigen leven aanbrengen. werken door in hun kinderen. Zo kunnen we kinderen vaak helpen, vaak zonder hen direct te behandelen. De bewustwording en de veranderingen die de ouders in hun eigen leven gestalte geven, worden door de kinderen geregistreerd. Zij hoeven hun boodschap niet langer kenbaar te maken.

De veranderingen komen dus zowel de ouders als hun kinderen ten goede. Ouders kijken met een nieuwe blik. Ze zien niet langer een probleem als ze naar hun kind kijken, maar een vertegenwoordiger van een belangrijk aspect in henzelf, een kans die hen geboden word. Door de liefde van ouders voor hun kinderen, spreekt de methode sterk de innerlijke motivatie van ouders aan; een belangrijke voorwaarde voor succesvol behandelen.Belangrijk om te weten


Omdat je als kindertolk vooral met de ouders werkt, is het een voorwaarde dat je ervaring hebt in het begeleiden van volwassenen (middels hulpverlening, coaching, therapie e.d.). In vrijwel alle gevallen kom je als kindertolk met een ouder terecht in (diepe) innerlijke transformatie-processen. Vaak spelen (onverwerkte) elementen uit de vroege jeugd een rol.

Kindertolk zijn is geen zelfstandig beroep, maar betekent het toepassen van een methode die wordt toegevoegd aan een reeds uitgeoefend therapeutisch of hulpverlenend beroep. Onze deelnemers hebben vaak een eigen praktijk of werken in loondienst als hulpverlener.

De naam Fluisterkind roept soms verwarring op. Je wordt géén baby- of kinderfluisteraar wordt zoals we die kennen uit de media, je wordt een kindertolk die methodisch werkt en komt terecht in een pluriforme beroepsgroep van post-HBO hulpverleners die streven naar kwaliteit en erkenning van de methode. Voorbereidende stappen zijn ondernomen op weg naar een wetenschappelijk onderzoek, het laat mooie resultaten zien. De training maakt 'down to earth' gebruik van de liefdevolle verbinding die er tussen ouders en kinderen is. Over enkele maanden zal de naamsverandering van 'Het Fluisterkind' naar PresentChild een feit zijn.

Bij gebleken deskundigheid ontvang je het certificaat 'Kindertolk' volgens de methode 'PresentChild'. Tegelijkertijd wordt een licentie aangegaan voor het gebruik van de methodiek, de logo's, foto's en merken behorende bij de methodiek en kun je de methode toepassen binnen de grenzen van je oorspronkelijke beroep.Spreekt dit je aan?

Kijk dan in ieder geval op de website www.kindertolk.nl voor meer info, voorbeelden, de trainingsdata, de criteria, de accreditatie van beroepsverenigingen en het inschrijfformulier etc.

Gedurende de zomer vinden er nog intake-gesprekken plaats. Als je daar bij wilt zijn, kun je je aanmelden op de website. Aanmelden betekent dat je - wanneer je aan de criteria voldoet - uitgenodigd zult worden voor een intake-gesprek waarna beide partijen kunnen aangeven of ze de deelname definitief willen maken.

De Training tot Kindertolk is een jaartraining bestaande uit 10 lessen. In de periode september-juni is er gemiddeld 1 x per maand les. Je hebt de keuze uit maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, of vrijdag. We verwelkomen nadrukkelijk mensen uit zowel de alternatieve als de reguliere hulpverlening. Dit is belangrijke kennis voor iedere hulpverlener of therapeut die met gezinnen werkt.De training is een initiatief van:
Boek PresentChild

Zienderogen Beter, trainingsbureau van Janita Venema (www.kindertolk.nl). Janita, initiator van de methode, kindertolk en docent van de Training tot Kindertolk, heeft 20 jaar een eigen praktijk gehad.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in haar eigen gezin, zo'n 20 jaar geleden, is zij de methode op het spoor gekomen. Inmiddels is de methode redelijk bekend in NL, in 2008 is het boek 'Het Fluisterkind' over de methode verschenen. De trainingen worden door Janita i.s.m. andere co-trainers gegeven, dit zijn Yvonne Kool, Bea Lambrechts en Karin Höhle-Dikken.Mail doorsturen


Graag. Wanneer je een bekende of collega kent die hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur de mail dan gerust door. Het is mogelijk dat je deze mail via verschillende kanalen meerdere keren ontvangt, we vragen je begrip hiervoor.


De internationale naam van de methode Het Fluisterkind is: PresentChild® methode, vanaf 1 september 2013 wordt deze naam ook in NL en België van kracht.

Copyright tekst, logo en methode-foto's: Zienderogenbeter 2005


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden