Er kunnen kosten verbonden zijn aan het bijwonen van een lezing. Details daarover kunt u bij de betreffende kindertolk opvragen. Uiteraard kunt u ook een verzoek indienen voor uw lezing/informatie-bijeenkomst, dat kan via de mail. Het secretariaat zal dan zorgen dat uw aanvraag wordt doorverwezen naar een kindertolk in de buurt die dit graag voor u verzorgt.

dd-mm-jjjj