Er is een totaalpakket van producten waarmee alle belangrijke partijen rondom het kind bereikt worden.

Dat is belangrijk, het gaat zoveel gemakkelijker als de neuzen dezelfde kant op staan. Dat geeft verbondenheid, het stroomt en stimuleert, is krachtig en plezierig.

Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen én het team van medewerkers wordt er positief door beïnvloed.

PresentChild biedt u de volgende mogelijkheden in de kinderopvang:

Algemene ouderavond

Een van de kindertolken voor de kinderopvang zal met plezier een voorlichtende ouderavond over PresentChild bij jouw peuterspeelzaal, KDV of BSO organiseren. Een ouderavond en/of oudercursus zal de samenwerking tussen de ouders en groepsleiders ten gunste van het kind bevorderen.

Themabijeenkomsten

Er kunnen themabijeenkomsten aangeboden worden over onderwerpen als:

  • huilbaby's
  • het nut van spelen
  • zindelijkheid
  • eten en slapen
  • jaloezie
  • wat vragen specifiek baby's, peuters of kleuters van ons?
  • etcetera
Individuele begeleiding rondom een zorgleerling

Individuele begeleiding van de opvoeders rondom een kind dat niet goed functioneert behoort ook tot de mogelijkheden. Deze begeleiding vindt idealiter plaats met de ouders en de begeleid(st)er van het kind. Het kan eventueel ook met alleen de ouders of de begeleid(st)er plaatsvinden afhankelijk van de situatie. Voor wie geeft de leerling in dit geval zijn signalen af?

Tweedaagse training voor de kinderopvang

Uiteraard kan ook de tweedaagse training op locatie plaatsvinden als het een team van medewerkers betreft.