Er is een totaalpakket van producten waarmee alle belangrijke partijen rondom het kind bereikt worden: ouders, school en kinderopvang.

Dat is belangrijk, het gaat zoveel gemakkelijker als de neuzen dezelfde kant op staan.

Dat geeft verbondenheid, het stroomt en stimuleert, is krachtig en plezierig. Het welzijn en de leercapaciteit van de kinderen wordt er positief door beïnvloed.

PresentChild biedt u de volgende mogelijkheden op school:

Algemene ouderavond

Een van de kindertolken voor het onderwijs zal met plezier een voorlichtende ouderavond over PresentChild bij jou op school organiseren. Een ouderavond en/of oudercursus zal de samenwerking tussen de ouders en leerkrachten ten gunste van het kind bevorderen.

Themabijeenkomsten

Er kunnen themabijeenkomsten aangeboden worden over onderwerpen als:

 • echtscheiding
 • schoolverlaten
 • pubers
 • kleuters
 • pesten
 • drugs/geweld
 • sociale vaardigheden
 • faalangst
 • ADHD
 • dyslexie
 • PDD-nos e.d.
Oudercursus PresentChild

Degewenst kan de ouderavond gevolgd worden door een oudercursus voor degenen die daar belangstelling voor hebben.

Een oudercursus leidt er toe dat ouders hun kind beter begrijpen en ondersteunen. Dit betekent vaak een wereld van verschil voor zowel het gedrag als de leerprestaties van een kind.

Individuele begeleiding rondom een (zorg)leerling

Individuele begeleiding van de opvoeders rondom een kind dat niet goed functioneert behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze begeleiding vindt idealiter plaats met de ouders en de leerkracht. Het kan eventueel ook met alleen de ouders of de leerkracht plaatsvinden afhankelijk van de situatie. Voor wie geeft de leerling in dit geval zijn signalen af?