Met twee kinderen in mijn leven en vooral in mijn hart heb ik ervaren wat PresentChild® kan beteken op het gebied van geluk en ontwikkeling. Ik ben dankbaar dat ik in mijn rol als manager / coördinator een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van het welzijn binnen gezinnen.
Al zo lang ik me herinner ben ik bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof dat je invloed op je eigen leven en daarmee ook op het leven van anderen heel groot is. Helaas lukt het ons niet altijd om die invloed op te merken en aan te wenden voor de dingen die voor ons van belang zijn. We zitten dan te vast in oude patronen die op overleven gericht zijn. Onze kinderen laten ons zien welke patronen we onder de loep mogen nemen, welke we misschien los mogen laten of mogen veranderen. Op het moment dat we dit doen, ontstaat er ruimte om op een andere manier te leven. We kunnen ons dan meer gaan richten naar geluk, lichtheid, vrijheid en plezier.
Wanneer je de relatie die je met jezelf hebt verandert, verandert ook de relatie met de mensen om je heen. Wanneer je liefdevoller met jezelf omgaat, zul je ook liefdevoller met je kinderen omgaan en natuurlijk ook met andere mensen in je omgeving. Onze kinderen wijzen ons op welke gebieden wij liefdevoller voor onszelf mogen zijn. Door daar naar te luisteren profiteren we niet alleen zelf, maar profiteren zij daar ook van mee. Door gebruikt te maken van de PresentChild® methode dragen we dus bij aan een liefdevollere wereld. Wie wil dat nu niet?
Ik ben mijn kinderen dankbaar voor de aanwijzingen die ze mij hebben gegeven en ik hoop dat vele ouders hetzelfde mogen ervaren.  Heb je ideeën, suggesties of opmerkingen rondom de PresentChild® methode, dan is je mail van harte welkom op angelique@presentchild.com