Ik ondernam van alles om mijn zoon - die ziek en niet gelukkig was - te helpen, maar hij herstelde pas toen ik me woord voor woord in zijn verhaal herkende. Hij ‘vertelde’ me precies hoe het er met mij voor stond en wat ik te doen had. Het geschenk van mijn leven!

Toen ik het roer om gooide was hij binnen een week beter, speels en blij. Voor mij was het de grootste ommekeer in mijn leven. Ooit was ik een geïsoleerde en depressieve vrouw. Door mijn kinderen te volgen werd ik een mens met levenslust en een missie. Meer weten? Lees mijn boek ‘Het Fluisterkind’, verhaal én werkboek.

Ik had geen idee dat PresentChild voor mijn kinderen, voor mij en zo veel andere mensen zo belangrijk zou zijn! PresentChild maakt vooral gebruik van de onvoorwaardelijke liefde van ouders en kinderen voor elkaar! Voor onze kinderen gaan we door het vuur, staan we open voor een nieuwe waarheid, laten we ons raken, motiveren en helen.

Nu is mijn leven vervuld. Ik draag de spiritualiteit van PresentChild uit op een aardse alledaagse manier. Kernwoorden daarbij zijn: bevlogen en betrokken, de essentie, diepgang, ontzag voor de wijsheid van kinderen, het hart raken, visie op en bruggen slaan tussen gezondheid, onderwijs, religie, wetenschap, ouder en kind, mannen en vrouwen, regulier en holistisch. Ik geef stem aan datgene wat kinderen niet (kunnen) zeggen over ons en de wereld.

Na 20 jaar mij met hart en ziel te hebben gewijd aan het werken met en in de wereld zetten van de methode PresentChild, neem ik nu in 2016 een jaar van rust en herbezinning, om nieuwe ervaringen en inspiratie op te doen. Zoals het er nu naar uitziet, ga ik vanaf januari 2017 weer aan het werk.
Voor dit jaar heb ik al mijn taken voor wat betreft de Training tot Kindertolk overgedragen aan mijn co-trainer Yvonne Kool. Ik werk al jaren met haar samen in de Training, zij kent de methode en het lesprogramma door en door en heeft veel eigen ervaring. Ik laat mijn geesteskind met groot vertrouwen en een gerust hart aan haar over, wetend dat de continuiteit en de kwaliteit van de opleiding doorgaat. Zij gaat als vervangend Hoofd Trainer samenwerken met de andere,  eveneens zeer ervaren co-trainers, Bea Lambrechts (nu co-trainer in Antwerpen) en Jean Thompson (nu co-trainer Internationale Trainingen) en met Jennie van der Wal. Zij is een zeer ervaren kindertolk die vorig jaar als mentor heeft gewerkt en nu voor het eerst werkzaam is als co-trainer. 

 

Meer over Janita >