Inleiding

Home   
Paula God

Als coördinator kinderopvang geef ik vorm aan PresentChild in de kinderopvang. We ontwikkelen trainingsdagen voor medewerkers uit de kinderopvang en zorgen dat andere kindertolken die ook kunnen geven.

Binnen de kinderopvang heb ik ‘Omgaan met emoties’ en ‘Communicatieve vaardigheden’ gegeven. Met PresentChild kan ik medewerkers en kinderen tools aanreiken waardoor er meer harmonie ontstaat tussen medewerkers, kinderen en hun ouders.

Als hooggevoelig kind was ik me al bewust van het belang van de boodschappen die kinderen uitzenden. Als kinderverpleegkundige zag ik dat kinderen hun ouders iets willen vertellen via hun gedrag en ziektebeeld.

In 2007 volgde ik de Training tot Kindertolk. Alles wat ik tot dan toe gedaan en ervaren had viel op zijn plek. Het voelde als een warme deken van herkenning en erkenning.

In mijn praktijk A Circle of Life werk ik als pedagoge, kindertolk, ouder-, kind- en gezinscoach en binnen de jeugdhulpverlening kan ik ouders inzicht geven in wat kinderen hen laten zien over hun leven.

Alles staat met elkaar in verbinding en met het kind als uitgangspunt ga ik graag samen met mensen aan de slag, op de weg van hun ont-wikkeling.

Met dank aan alle kinderen in de wereld die ons spiegelen! Ik Groei!

Meer over Paula >