Déan is de drijvende kracht op het secretariaat. Waar zouden we zijn zonder haar? Dankzij haar opgewektheid, goede ideeën, inzet en toegewijde werk komt er veel tot stand. Daarnaast is Déan kindertolk en coach in Drachten.

Meer over Déan >