Na het volgen van de training tot Kindertolk werd ik mentor van een opleidingsgroep en vervolgens co-trainer.

Vanwege de sabattical die Janita graag in 2016 wil nemen, heeft zij mij gevraagd haar te vervangen als hoofd trainer. Ik doe dat met liefde en groot plezier. 

Vanaf het eerste moment was er een diepe blijdschap van herkenning, alles kwam voor mij samen in deze manier van kijken en werken. Hoe alles met elkaar verbonden is, alles samenwerkt om ons te helpen te worden wie we werkelijk zijn. Dat ik nu ook les kan geven, ervaar ik als een Godsgeschenk. Ik kan nu het geheel van mijn kennis, kunde en levensproces delen.

In de opvoeding van mijn eigen kinderen ervoer ik regelmatig het verschil tussen ideaal en de praktijk van alledag. Waar had dat mee te maken? Via de opleiding Biodynamische Therapie (een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie en coaching)  is mijn eigen ontdekkingsreis begonnen, de liefdevolle ouder in mij werd ‘beter’, het kind in mij meer en meer geheeld.

Als pedagoog werkte ik bij het Fiom en Bureau Jeugdzorg. Mijn focus lag/ligt op wat kinderen aangeven over het innerlijk (gekwetste) kind van de ouder. Op vergelijkbare procesmatige wijze werkte ik met de gezinsvoogden. Inmiddels werk ik alleen nog in mijn eigen praktijk. Mijn motto is dat het leven je gids is, daarbij zijn onze kinderen als spiegel de meest liefdevolle tekens op onze weg.

Meer over Yvonne>>

Laten we aandacht besteden aan wat het kind in ons hart ons zegt en ons niet schamen voor dit kind. Laten we naar binnen luisteren, want het is alleen en wordt zelden gehoord. Laten we het kind in ons hart toestaan een beetje de leidsels van ons bestaanin handen te nemen, dit kind weet dat de ene dag verschilt van de andere...
Paulo Coelho