Je wilt graag kindertolk worden maar hebt niet de gevraagde achtergrond. Dan is deze training geschikt voor jou. Het is een 10-daagse training coachingvaardigheden en procesbegeleiding tijdens vijf weekenden.

Een stevige training onder leiding van ervaren Trainers-Kindertolken. Deze training sluit naadloos aan op de Training tot Kindertolk® of je hem nu voorafgaand aan de training doet om aan de gewenste toelatingseisen te voldoen of juist daarna als verdieping van je vaardigheden.
Centraal staat de begeleiding van de ouder in zijn of haar proces.

De training geeft aandacht aan:

 • het aanleren en oefenen van coachingsvaardigheden en procesbegeleiding vanuit diverse perspectieven.
 • theoretische kennis over psychologische stromingen en visies op de mens en het menselijk gedrag.
 • het eigen proces: je bent immers zelf een van de belangrijkste instrumenten bij de begeleiding. Waar zitten je sterke kanten en je valkuilen in het begeleiden van mensen?

Op de lesdagen wordt theorie besproken en wordt vooral  geoefend met elkaar, onder supervisie van ervaren docenten. Daarnaast krijg je opdrachten zodat je thuis verder aan de slag gaat.
De jaartraining coachingvaardigheden en procesbegeleiding start weer in september 2017 op zaterdagen en vindt plaats in Baarn (NL). Bij voldoende deelname ook op maandagen in Antwerpen (Wijnegem).


Programma
Achtergrondinformatie in combinatie met zelfinzicht staat hierbij centraal.
Aan de hand van diverse theorieën en modellen staan we stil bij de vraag: hoe werkt dat bij mijzelf, hoe ga ikzelf daarmee om en hoe kan ik de cliënt daarin begeleiden?
We werken aan de hand van vier thema’s:

 1. (Ontwikkelings) Pychologie en visies op mens-zijn
 2. De coach-client relatie
 3. Overlevingsmechanismen
 4. Coachingvaardigheden en procesbegeleiding

1. (ontwikkelings) psychologie en visies op de mens

 • Een aantal belangrijke westerse en oosterse psychologische stromingen, hun visie en werkwijze. 
 • De levensthema’s vanuit de psychologie.

2. De coach-client relatie:

 • Het belang van veiligheid en oordeelloosheid in de relatie.
 • Het omgaan met uitdagende aspecten als weerstand of zware emoties.
 • Overdracht en tegenoverdracht: het omgaan met je eigen signalen

3. Overlevingsmechanismen:
Een aantal belangrijke modellen om het menselijk gedrag beter te begrijpen, zoals:

 • Verschillende soorten afweermechanismen
 • PRI: past reality integration
 • Deelpersonen en onbewuste innerlijke communicatie

4. Coaching vaardigheden en procesbegeleiding:

 • Hoe kan je de cliënt volgen en werken naar verdieping en essentie
 • Kennis van je kernkwaliteiten en valkuilen; omgaan met overdracht
 • Van het hoofd naar het lichaam brengen: van praten naar voelen
 • Visualiseren, met name het innerlijk kind (re-parenting)
 • Een aantal belangrijke interventie instrumenten
 • Compassie als belangrijke houding en instrument

Trefwoorden uit het programma: spiegelen als basis, empathisch vermogen, nauwkeurig luisteren, jezelf inbrengen in het consult, transformatieprocessen, leren zijn met dat wat er is, omgaan met weerstand, zelfstandig leren werken, hulpvraag vaststellen en de essentie helder hebben. Voor het volledige programma klik hiernaast.

Zin in?

Lees hier de toelatingscriteria voor de Training Coachingsvaardigheden en Procesbegeleiding

Lees hier de toelatingscriteria voor de Training tot Kindertolk®