Achtergrondinformatie in combinatie met zelfinzicht staat hierbij centraal.

Aan de hand van diverse theorieën en modellen staan we stil bij de vraag: hoe werkt dat bij mijzelf, hoe ga ikzelf daarmee om en hoe kan ik de cliënt daarin begeleiden?

We werken aan de hand van vier thema’s:

(Ontwikkelings) Psychologie en visies op de mens
 • De verschillende fases van geboorte tot aan volwassenheid en de bijbehorende ontwikkelingen. 
 • Een aantal belangrijke westerse psychologische stromingen en hun visie en werkwijze.  
 • De spirituele mens: persoonlijkheid, ziel, hoger zelf en de verbinding met het leven.
 • De levensthema’s vanuit de energetische psychologie.
De coach-cliënt relatie
 • Het belang van veiligheid en oordeelloosheid in de relatie.
 • Het omgaan met uitdagende aspecten als weerstand of zware emoties. 
 • Overdracht en tegenoverdracht: het omgaan met je eigen signalen
Overlevingsmechanismen/modellen

Een aantal belangrijke modellen om het menselijk gedrag beter te begrijpen, zoals: 

 • De karakterstructuren 
 • Verschillende soorten afweermechanismen
 • PRI: past reality integration
 • Deelpersonen en onbewuste innerlijke communicatie
Coachingsvaardigheden en procesbegeleiding

Een paar basis tools komen in de opleiding voorbij die belangrijk zijn bij het werken met een cliënt:

 • Hoe kan je de cliënt volgen en werken naar verdieping en essentie
 • Kennis van je kernkwaliteiten en valkuilen; omgaan met overdracht
 • Van het hoofd naar het lichaam brengen: van praten naar voelen
 • Visualiseren, met name het innerlijk kind (re-parenting)
 • Compassie als belangrijke houding en instrument