We werken aan de hand van vier deelgebieden:

1. Theorie
2. Coachende vaardigheden en instrumenten voor procesbegeleiding
3. De coach-cliënt relatie
4. Persoonlijk proceswerk
 
 
1. Theorie:
 • Psychologische stromingen
 • Ontwikkelingsfases van het kind
 • Het familiesysteem (systemisch werk)
 • Overlevingsmechanismen, trauma en emotie (Ruppert-model, PRI)
 • Hechtingsstijlen
 • Projectie, spiegelen en (tegen)overdracht 
 • Deelpersonen en kernkwaliteiten
 
2. Coachende vaardigheden en instrumenten voor procesbegeleiding:
 • Wat is transformatie en hoe kan ik mijn cliënt daarin volgen en begeleiden?
 • Een hulpvraag vaststellen en tot de essentie van een probleem komen
 • De cliënt van het hoofd naar het lichaam brengen: van praten naar voelen
 • Visualiseren, met name het innerlijk kind (re-parenting)
 • Opstellingsvormen, symbolenwerk en andere belangrijke interventie-instrumenten voor jou als kindertolk
 • Compassie als belangrijke houding en instrument
3. De coach-client relatie:
 • De rol en basishouding van een coach.
 • Het belang van veiligheid en oordeelloosheid in de relatie.
 • Het omgaan met valkuilen en uitdagende aspecten als weerstand of zware emoties.
 • Overdracht en tegenoverdracht: hoe handel je als je eigen patronen tijdens een coachingssessie worden aangeraakt?
4. Persoonlijk proceswerk:
Tijdens de opleiding vervul je steeds afwisselend de rol als coach, cliënt of (proces)observator. Door deze verschillende rollen te ervaren, oefen je niet alleen je vaardigheden als coach maar ga je ook je eigen proces aan en word je uitgenodigd om hierop te reflecteren. Jouw groei als coach gaat hand in hand met jouw groei als mens. 
 
Trefwoorden uit het programma: spiegelen als basis, empathisch vermogen, nauwkeurig luisteren, jezelf inbrengen in het consult, transformatieprocessen, leren zijn met dat wat er is, omgaan met weerstand, zelfstandig leren werken en de essentie helder hebben.
 
Zin in? Meld je aan!

‘’Als cursist groei je door het onderzoeken en het ervaren van de verschillende coachinstrumenten in verbinding met jezelf. Je ontvangt kennis, verkrijgt inzicht en bewustwording. Vormgegeven en begeleid door Marga en Suzanne als ervaren en professionele coaches. Verder zoeken is niet nodig, dit is dé coaching opleiding!’’ - Sandra, leerjaar 2020-21