We werken aan de hand van vier thema’s:

 1. (Ontwikkelings)-psychologie en visies op mens-zijn
 2. De coach-client relatie
 3. Overlevingsmechanismen
 4. Coachingvaardigheden en procesbegeleiding

1. (ontwikkelings) psychologie en visies op de mens

 • Een aantal belangrijke westerse en oosterse psychologische stromingen, hun visie en werkwijze. 
 • De levensthema’s vanuit de psychologie.

2. De coach-client relatie:

 • Het belang van veiligheid en oordeelloosheid in de relatie.
 • Het omgaan met uitdagende aspecten als weerstand of zware emoties.
 • Overdracht en tegenoverdracht: het omgaan met je eigen signalen

3. Overlevingsmechanismen:
Een aantal belangrijke modellen om het menselijk gedrag beter te begrijpen, zoals:

 • Verschillende soorten afweermechanismen
 • PRI: past reality integration
 • Deelpersonen en onbewuste innerlijke communicatie

4. Coaching vaardigheden en procesbegeleiding:

 • Hoe kan je de cliënt volgen en werken naar verdieping en essentie
 • Kennis van je kernkwaliteiten en valkuilen; omgaan met overdracht
 • Van het hoofd naar het lichaam brengen: van praten naar voelen
 • Visualiseren, met name het innerlijk kind (re-parenting)
 • Een aantal belangrijke interventie instrumenten
 • Compassie als belangrijke houding en instrument

Trefwoorden uit het programma: spiegelen als basis, empathisch vermogen, nauwkeurig luisteren, jezelf inbrengen in het consult, transformatieprocessen, leren zijn met dat wat er is, omgaan met weerstand, zelfstandig leren werken, hulpvraag vaststellen en de essentie helder hebben.

Zin in? Meld je aan!

(Ontwikkelings) Psychologie en visies op de mens
 • De verschillende fases van geboorte tot aan volwassenheid en de bijbehorende ontwikkelingen. 
 • Een aantal belangrijke westerse psychologische stromingen en hun visie en werkwijze.  
 • De spirituele mens: persoonlijkheid, ziel, hoger zelf en de verbinding met het leven.
 • De levensthema’s vanuit de energetische psychologie.
De coach-cliënt relatie
 • Het belang van veiligheid en oordeelloosheid in de relatie.
 • Het omgaan met uitdagende aspecten als weerstand of zware emoties. 
 • Overdracht en tegenoverdracht: het omgaan met je eigen signalen
Overlevingsmechanismen/modellen

Een aantal belangrijke modellen om het menselijk gedrag beter te begrijpen, zoals: 

 • De karakterstructuren 
 • Verschillende soorten afweermechanismen
 • PRI: past reality integration
 • Deelpersonen en onbewuste innerlijke communicatie
Coachingsvaardigheden en procesbegeleiding

Een paar basis tools komen in de opleiding voorbij die belangrijk zijn bij het werken met een cliënt:

 • Hoe kan je de cliënt volgen en werken naar verdieping en essentie
 • Kennis van je kernkwaliteiten en valkuilen; omgaan met overdracht
 • Van het hoofd naar het lichaam brengen: van praten naar voelen
 • Visualiseren, met name het innerlijk kind (re-parenting)
 • Compassie als belangrijke houding en instrument