Ouders komen bij je met de vraag hun kind te helpen of te genezen en jij weet dat er meer nodig is dan de hulp aan het kind om een blijvende verandering tot stand te brengen, maar hoe giet je dat nou precies in het vat?

PresentChild is een bijzonder effectieve manier om kinderen te helpen via de ouders. Als er iets aan de hand is met de appels aan een boom, dan gaan we toch de boom helpen!? Wat er precies nodig is om de boom in goede doen te krijgen, dat komt met de methode PresentChild® helder en werkbaar naar voren op een manier die ouders liefdevol raakt en innerlijk aanzet tot actie.

De PresentChild methode is belangrijk voor elke hulpverlener die met kinderen, volwassenen en/of gezinnen werkt want het helpt kinderen, het helpt ouders en geeft daarmee een positieve boost aan het gezinsleven.

Als kindertolk leer je het gedrag of de klachten van kinderen naar het leven van ouders toe te vertalen ... nauwkeurig, liefdevol, rakend en methodisch. Wat vraagt er op dit moment in het leven van de ouders om inzicht, liefdevolle aandacht of een volgende stap? Doorgaans is dat iets dat zij zelf niet kunnen zien (blinde vlek).

Een goede vertaling:

  • geeft ouders inzicht, ze krijgen een nieuwe kijk op hun leven;
  • raakt diep door de persoonlijke boodschap van een kind aan zijn/haar ouder;
  • het motiveert ouders door de onvoorwaardelijke liefde tussen ouder en kind;
  • is helend omdat het de volledige waarheid van dit moment laat zien;
  • brengt continuïteit in de veranderingsprocessen (ouders kunnen het nooit meer niet zien ...)
  • en nodigt uit tot handelen.

Dit komt het welbevinden van zowel het kind als de ouders ten goede.

De PresentChild methode maakt gebruik van taal. Het basismateriaal waarmee je werkt is het verhaal dat een ouder over zijn of haar kind vertelt en dat door jou wordt opgeschreven, vertaald en teruggekoppeld als een levensles van het kind.

Ouders worden door de aanwijzingen van hun kinderen in toenemende mate liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen in hun eigen belang van hun ouders vragen.