De Training tot Kindertolk staat open voor hulpverleners, therapeuten, coaches, counselors e.d. uit zowel de holistische als reguliere hulpverlening.

Voor mensen uit het onderwijs of de kinderopvang zijn speciale trainingen ontwikkeld.

  • De training is op HBO niveau, we vragen een HBO-opleidings-, denk- en/of werkniveau (soms hebben mensen dit zelf verworven);
  • De PresentChild methode is een zelfstandig toepasbare methode, maar we vinden het belangrijk dat onze deelnemers een achtergrond van hulpverlenende basisvaardigheden bezitten. Vaak is dat vanuit een opleiding, een eigen praktijk of door als hulpverlener te werken bij een instelling;
  • Je hebt een basis in het begeleiden van volwassenen bij transformatie- of levensprocessen;
  • Met ingang van 2015 is de jaartraining Coachingsvaardigheden en Procesbegeleiding gestart voor mensen met een HBO-niveau maar met een lancune in deze noodzakelijke basisvaardigheden. Na het succesvol afronden van deze training kun je gegarandeerd instromen in de training tot Kindertolk®.
  • Je bent werkzaam in een representatieve praktijk of oefent binnen een instelling een passend beroep uit (of hebt dit gedaan).
  • Gevoel voor taal en schrijven, de figuurlijke betekenis van woorden. Dyslexie kán soms een probleem zijn;
  • Ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van persoonlijke bewustwording. Psychisch stabiel en bereid tot zelfreflectie.

Deze methode is te integreren in tal van beroepen, bijv. gezondheidszorg (regulier, alternatief) geestelijke gezondheidszorg, alternatieve geneeswijzen, orthopedagogie, kindertherapie, maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

De training wordt vaak gekarakteriseerd als 'direct naar de kern van de zaak' en 'holistisch op een aardse manier'. Dát is de kracht van PresentChild: eenvoud en diepgang tegelijkertijd. Een oplossing vanuit de kern voor kinderen én hun ouders / opvoeders. Wanneer jij op die manier wilt werken, meld je dan aan.

Aanmelden