Er is een dorp nodig om een kind op te voeden, ook als het om een geestelijk kind gaat. Janita begon klein en in de beslotenheid van haar gezin, inmiddels zijn we met velen samen actief. Deze groei van de methode is tot stand gekomen door een team van mensen, die met hart en ziel zijn toegewijd aan dit werk. We stellen ze graag aan u voor.

Lang geleden ondernam ik van alles om mijn niet gelukkige en zieke zoon te helpen, maar hij herstelde pas toen ik me woord voor woord in zijn verhaal herkende. Hij ‘vertelde’ me met zijn gedrag en klacht precies hoe het er met mij voor stond en wat ik te doen had. Toen ik besloot dat het roer om moest was hij binnen een week beter, speels en blij. Voor mij was het de grootste ommekeer in mijn leven. Ik was een gereserveerde, geïsoleerde en depressieve vrouw met veel oud zeer en door mijn kinderen te volgen werd ik een mens met levenslust en een missie. Meer weten? Lees mijn boek ‘Het Fluisterkind’, verhaal én werkboek.

Inmiddels zijn er vele kindertolken in Nederland en België en worden ze ook in andere landen opgeleid. We werken in gezinnen, onderwijs en de kinderopvang. Ook zijn we op weg naar een wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van de methode te laten meten. Die gestrande moeder had geen idee dat dit zo belangrijk, groot en succesvol zou worden...!

PresentChild maakt gebruik van natuurkrachten zoals spiegelen, de beweging tot balans en vooral de onvoorwaardelijke liefde van ouders en kinderen voor elkaar! Door die liefde staan we open voor een nieuwe waarheid, laten we ons raken, motiveren en helen.

Binnen het team vervul ik samen met Paula God de functie van coördinator kinderopvang. We geven trainingsdagen voor medewerkers binnen de kinderopvang.

Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en kinderopvang. Mijn werk was vaak gericht op de behandeling van het kind en met de intentie het kind te helpen. In de loop der tijd merkte ik dat ik vaak niet tot de kern van het probleem kwam. Ook mijn eigen kinderen lieten mij zien dat een 'probleem' niet altijd bij het kind ligt. Kinderen hebben vaak een boodschap voor ons volwassenen. PresentChild is voor mij een instrument hoe ik deze boodschap concreet kan maken.

Inmiddels werk ik 3 jaar binnen mijn eigen praktijk als pedagoog, kindertolk en energetisch therapeut. Vaak start ik de hulp voor het kind met behulp van een sessie PresenChild. Daarmee kan ik ouders laten zien wat hun kind hen spiegelt. Ik merk dan dat ouders (vaak) zo blij zijn om iets voor hun kind te kunnen betekenen dat ze het contact met zichzelf aangaan. Dit lost vaak veel op.

Het heeft mij als moeder geleerd om anders naar mijn kinderen te gaan kijken wat  heeft bijgedragen aan de harmonie in het gezin. Met veel plezier geef ik oudercursussen en lezingen over de methode.

Mijn hart ligt bij het jonge kind in het bijzonder. Het is nog zo open en verbonden met alles en prachtig spiegelend. Het kind heeft echter een stem nodig die het gespiegelde kan vertalen naar de buitenwereld:  naar ouders, opvoeders, de maatschappij.

Ik zie het als mijn taak de kinderen een stem te geven en een brug naar de ouders en opvoeders te vormen. De kinderen van nu laten ons ook zien hoe het anders kan, hoe we een liefdevolle samenleving kunnen bouwen. Ik wil mijn steentje hieraan graag bijdragen. En PresentChild is voor mij een prachtig middel daartoe. Meer >>

Als coördinator kinderopvang geef ik - samen met Janet Veen - vorm aan PresentChild in de kinderopvang. Wij ontwikkelen trainingsdagen voor medewerkers uit de kinderopvang en zorgen dat andere kindertolken die ook kunnen geven.

Binnen de kinderopvang heb ik ‘Omgaan met emoties’ en ‘Communicatieve vaardigheden’ gegeven. Met PresentChild kan ik medewerkers en kinderen tools aanreiken waardoor er meer harmonie ontstaat tussen medewerkers, kinderen en hun ouders.

Als hooggevoelig kind was ik me al bewust van het belang van de boodschappen die kinderen uitzenden. Als kinderverpleegkundige zag ik dat kinderen hun ouders iets willen vertellen via hun gedrag en ziektebeeld.

In 2007 volgde ik de Training tot Kindertolk. Alles wat ik tot dan toe gedaan en ervaren had viel op zijn plek. Het voelde als een warme deken van herkenning en erkenning.

In mijn praktijk A Circle of Life werk ik als pedagoge, kindertolk, ouder-, kind- en gezinscoach en binnen de jeugdhulpverlening kan ik ouders inzicht geven in wat kinderen hen laten zien over hun leven.

Alles staat met elkaar in verbinding en met het kind als uitgangspunt ga ik graag samen met mensen aan de slag, op de weg van hun ont-wikkeling.

Met dank aan alle kinderen in de wereld die ons spiegelen! Ik Groei!    Meer over Paula >>

Home   

Astrid is vele jaren met me (Janita) opgelopen. Nadat ik aangeraakt was door de boodschap van mijn zoon en merkte dat ik een en ander methodisch kon uitwerken zodat het ook anderen kon aanraken, kwam ik Astrid tegen. Samen hebben we de methode door de jaren heen geslepen tot het in de huidige effectieve vorm is uitgekristalliseerd. Onderwijl hebben we het onderwezen in de Training tot Kindertolk en uitgedragen in de wereld waar zich daar de kansen toe voordeden. 

Daar ben ik haar dankbaar voor. De erfenis van haar inbreng is voelbaar en waardevol in de gemeenschap van kindertolken. Bij ons afscheid heb ik me voorgenomen haar plaats te eren waar en zolang ik dat kan. Astrid is nog steeds werkzaam als kindertolk in Leeuwarden, naast het vak als klassiek homeopaat en (relatie)counselor.

Daarnaast is er een andere weg voor haar open gegaan. Daar horen mooie en vernieuwende initiatieven bij rondom de kinderwens, het al of niet moeder/vader worden, waar wil ik in mijn leven geboorte aan geven als ik geen moeder/vader word en het door haar benoemde mee-moederschap. Astrid is een creator, een mensenmens, gedreven door een verlangen om liefdevol bewustzijn in mensen wakker te maken. U kunt haar vinden in haar praktijk in Leeuwarden of via haar website: www.denijesinne.nl

Meer over Déan >>

Augustus 2004. Ik zie hoe hard mijn driejarige dochter haar best doet om contact met haar leeftijdgenootjes te maken. En dan opeens ... knakt er iets in mij. Als mijn man me vraagt wat er aan de hand is, kan ik dat geen woorden geven. Ik faal, weet niet hoe ik haar kan helpen. Ik weet niet hoe ik mezelf kan helpen. Wat ik wel weet is dat ik het niet in haar, maar in mezelf moet zoeken. Dit wordt een startsein. Vanaf toen ben ik dat wat mijn dochter me aangaf ook echt tot me gaan nemen.

Augustus 2010. Ik zit met het boek ‘het Fluisterkind’ op schoot en voel de woorden binnenkomen. Mijn lijf reageert van top tot teen: ‘Ik ken dit kind en de methode PresentChild al lang’. Ik weet wat me te doen staat. Zolang ik de hobbels en bobbels die ik onderweg zal tegenkomen niet uit de weg ga, gaat het goedkomen. Daar mag ik op vertrouwen.

Augustus 2013. Ik hoef niet zo hard mijn best te doen om contact met jou (cliënt) te maken. Want opeens … klikt het (of niet). Als je me vraagt wat er aan de hand is, mag ik daar gewoon woorden aan geven. Het klopt altijd. Zodra ik weet hoe ik mezelf kan helpen, weet ik ook hoe ik jou kan helpen. Ik weet dat ik jouw antwoorden niet in mezelf moet zoeken, maar bij jou mag laten. Dat is het startsein. We mogen altijd vertrouwen op dat wat zich in ons aandient.

En zo heeft het allemaal een heel natuurlijk verloop gekregen en ben ik eerst kindertolk, toen mentor en nu ook co-trainer geworden. In mijn eigen praktijk, Waking Senses, werk ik als coach, counselor en kindertolk. Daarnaast heb me gespecialiseerd in het begeleiden van dieper liggende traumaverwerkingsprocessen zoals seksueel misbruik, geweld, verlies en rouw. Meer over Karin >>

Na het volgen van de training tot Kindertolk werd ik mentor van een opleidingsgroep en vervolgens co-trainer. Vanaf het eerste moment was er een diepe blijdschap van herkenning, alles kwam voor mij samen in deze manier van kijken en werken. Hoe alles met elkaar verbonden is, alles samenwerkt om ons te helpen te worden wie we werkelijk zijn. Dat ik nu ook les kan geven, ervaar ik als een Godsgeschenk. Ik kan nu het geheel van mijn kennis, kunde en levensproces delen.

In de opvoeding van mijn eigen kinderen ervoer ik regelmatig het verschil tussen ideaal en de praktijk van alledag. Waar had dat mee te maken? Via de opleiding Biodynamische Therapie (een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie en coaching)  is mijn eigen ontdekkingsreis begonnen, de liefdevolle ouder in mij werd ‘beter’, het kind in mij meer en meer geheeld.

Als pedagoog werkte ik bij het Fiom en Bureau Jeugdzorg. Mijn focus lag/ligt op wat kinderen aangeven over het innerlijk (gekwetste) kind van de ouder. Op vergelijkbare procesmatige wijze werkte ik met de gezinsvoogden. Inmiddels werk ik alleen nog in mijn eigen praktijk. Mijn motto is dat het leven je gids is, daarbij zijn onze kinderen als spiegel de meest liefdevolle tekens op onze weg.

“Laten we aandacht besteden aan wat het kind in ons hart ons zegt en ons niet scha,men voor dit kind. Laten we naar binnen luisteren, want het is alleen en wordt zelden gehoord. latenw e het kind in ons hart toestaan een beetje de leidsels van ons bestaanin handen te nemen, dit kind weet dat de ene dag verschilt van de andere.....” Paulo Coelho

Sinds jaren is het mijn grootste wens om 'ambassadeur' te zijn voor kinderen. Dat lukt al behoorlijk. Als co-trainer krijg ik nu de kans om dat ambassadeurschap verder uit te dragen.

Als ouder wilde ik het beste voor mijn kinderen. Toch kon ik niet altijd authentiek reageren op hun vragen en behoeften. Mijn eigen rugzakje zat nog behoorlijk vol met de klassieke 'trauma's' en onverwerkte emoties.

Ik ben dan een pad van bewustwording ingeslagen waardoor ik leerde luisteren naar de stem van mijn innerlijk kind, wie ik écht ben. En zo kijk ik nu naar mezelf als een zelfbewuste vrouw, terwijl ik vroeger een introvert meisje zag met een laag zelfbeeld.

Het is een tocht die ik graag deel met anderen. Om hen hierin te kunnen begeleiden volgde ik opleidingen als bewegingsexpressietherapie, de kracht van je stem, symboolcommunicatie, gezins- en familieopstellingen, kindertolk. 

De Training tot Kindertolk was de kers op de taart. Alles viel op zijn plaats: de verbinding met je innerlijk kind, met je lichaam. Evenzeer de verbinding tussen ouder en kind, tussen partners, tussen alles wat er in en om je heen gebeurt ... Maar vooral de overtuiging dat ik kinderen kan helpen vrijer en vrolijker door het leven te gaan door in de eerste plaats met hun ouders of opvoeders te werken.

Het kunnen voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn schept een diepe liefdesband. Als mens, coach en trainer streef ik er naar in contact te zijn met mensen vanuit oprechte interesse en respect, vanuit mijn hart én met compassie. Dat ik nu PresentChild mee mag uitdragen voelt aan als een voorrecht !      The most beautiful smile is a smiling Heart (Angaangaq)    Meer >>

De geboorte van mijn dochter keerde mijn leven ondersteboven. Diep van binnen wist ik dat niets hetzelfde zou blijven maar ik begreep niet hoe of waarom. De persoon die ik dacht te zijn, voelde zich wiebelig maar ging op de oude voet door, ook toen mijn basis onder me afbrokkelde. Mijn zoektocht naar antwoorden leidde er toe dat ik in 2004 Psychosynthese gids werd. Ik merkte dat het bij mijn cliënten vaak iets met hun kinderen of uit de eigen kindertijd was waarvan ik voelde dat daar de sleutel lag. De PresentChild methode gaf me die in handen.

De Training tot Kindertolk leidde me op een reis diep naar binnen waar ik mijn levenslange metgezel - mijn innerlijk kind - voor de eerste keer herkende, ik hielp haar opgroeien en oude wonden te genezen. Eén gaat over het (niet) volgen van mijn dromen. Ik vertelde over mijn dochter wiens dromen alsmaar ondermijnd werden door allerlei externe factoren en voelde bij de vertaling zo sterk dat ze me liet zien dat ik mijn dromen ondermijnde ... in navolging van vroeger.

PresentChild is nu een vanzelfsprekend deel van mijn werk geworden, het is een zeer effectieve manier om cliënten door hun weerstand te leiden en de echte heling te laten beginnen.

Ik vertaalde Janita's boek in het Engels. Dat was werk vanuit liefde. Het daagde me uit om tussen de regels door te lezen, ik voelde de reikwijdte van de methode die door de subtiliteit van de woorden werkzaam wordt. Ik droomde hoe geweldig het zou zijn als er overal ter wereld kindertolken zouden zijn. Ik wou zo graag ... in de taal van mijn hart ... delen wat ik had geleerd. Mijn droom kwam uit (evenals die van mijn dochter). Janita vroeg me co-trainer te worden voor de internationale kindertolk-trainingen. Een droom die ik met hart en ziel ten uitvoer breng.     Meer >>

Binnen het team vervul ik - samen met Karin Tooren - de functie van coördinator onderwijs. We organiseren opstartdagen voor kindertolken, die de PresentChild methode het onderwijs in willen brengen. Deze onderwijstolken verzorgen tweedaagse trainingen voor het onderwijs, ouderavonden en oudercursussen op school en hulp rondom een specifieke leerling.

De jaartraining voor het onderwijs is in de maak en zal vanaf 2014 beschikbaar zijn.

Door de Training tot Kindertolk te volgen heb ik veel eigen groei, inzichten en nog meer verbinding met mijn eigen (innerlijke) kinderen kunnen ervaren. Die groei en beweging is nog altijd gaande, elke keer als ik via een ander in mijn eigen spiegel durf te kijken.

Als trainer van verschillende andere opleidingen voor leerkrachten in het basisonderwijs draag ik waar ik kan de PresentChild® methode uit. Het gedachtegoed leidt vaak tot verwondering, groei en een andere kijk op kinderen. Heel wenselijk in deze tijd! Ik word er altijd licht(er) van! Mijn levensmotto is dan ook: LICHT - Leven In Contact met Het Totaal, alles is met elkaar verbonden; mijn bedrijf heet Al-licht-5. Meer >>

Samen met mijn collega Margete Stoute onderzoek ik het onderwijsveld en ontwikkelen we cursus- en trainingsmateriaal voor leerkrachten. Ik begeleid en faciliteer hierin een zeer enthousiaste en gemotiveerde groep onderwijstolken.

Ook verzorgen wij de jaartraining voor leerkrachten die meer willen oefenen met de methode en meer zicht willen krijgen op hun eigen functioneren. Daarnaast proberen we contacten te leggen met scholen en onderwijsorganisaties om de PresentChild methode meer bekendheid te geven.

Ik werk in mijn eigen ‘Gidspraktijk KATE’ als kindertolk, psychosynthesegids en energiewerker. Ik begeleid ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Door het hele land geef ik lezingen, oudercursussen en onderwijstrainingen over de PresentChild methode.  Daarnaast geef ik workshops aan kinderen.

Het werken met de Present Childmethode is voor mij een natuurlijk gegeven. Het geeft praktische handvatten voor iets wat ik intuïtief al deed. Tijdens mijn studie psychosynthese leerde ik het verschil ervaren tussen mezelf en de ander. Dit zette mij meer in mijn kracht. Ik oefende dit ook in relatie tot mijn drie kinderen. Er ontstond zo meer en meer ruimte voor verbinding op hartniveau.

Ik ben dankbaar dat ik het werken met de Present Child methode heb  leren toepassen en er al zoveel kinderen en volwassenen mee heb mogen helpen. De vraag: “Wie is dit kind en wat heeft het van mij nodig?” staat bij iedere ontmoeting centraal. Meer >>

De belangrijkste uitvoerende partij is misschien wel de groep kindertolken. Zij doen het werk met ouders en hun kinderen waardoor de groeikracht, de vreugde en de liefde weer volop kan stromen tussen kinderen en hun ouders / opvoeders.

Dat werk bestaat uit zijn informatie-bijeenkomsten, consulten en/of oudercursussen.

Sommige kindertolken brengen de methode ook naar in het onderwijs en/of de kinderopvang.

Hier vindt u een kindertolk die bij uw situatie past, of dat nu voor uw kind of gezin is of voor uw werk met kinderen.

Home