Er is een totaalpakket van producten waarmee alle belangrijke partijen rondom het kind bereikt worden.

Dat is belangrijk, het gaat zoveel gemakkelijker als de neuzen dezelfde kant op staan. Dat geeft verbondenheid, het stroomt en stimuleert, is krachtig en plezierig. Het welzijn en de ontwikkeling van zowel de kinderen als het team van medewerkers wordt er positief door beïnvloed.

PresentChild biedt ook mogelijkheden op locatie:

  • De tweedaagse kinderopvang-training voor het team.
  • Een algemene ouderavond over PresentChild: wat is het? Wat hebben ouders, medewerkers en de kinderen er concreet aan?
  • Een specifieke ouderavond over een bepaald thema belicht vanuit de methode: denk aan drukke kinderen, ruzies, peuters, baby's, slecht eten, slecht slapen o.i.d.
  • Een oudercursus: Voor de belangstellende ouders (en medewerkers die ouder zijn) kan een oudercursus georganiseerd worden. Iedere deelnemer gaat naar huis met de boodschap die zijn of haar kind nu vertelt.
  • Individuele begeleiding rondom een 'zorgenkind': wanneer een kind niet goed functioneert thuis of op de groep dan kan een kindertolk met de betrokken opvoeders werken om zo het kind te helpen.