Met PresentChild is het mogelijk een zorgleerling of de kinderen met een zogenaamd 'label' op een andere manier en toch heel effectief te helpen. Langs de weg van de opvoeders: naast de ouders zijn dat ook de leraren. Jij dus.

PresentChild maakt duidelijk dat leerlingen zich net zo gedreven inzetten om hun leraren waardevolle lessen te leren als andersom het geval is.

Leerlingen met ‘lastig’ gedrag of leerproblemen - degenen waar we ons zorgen over kunnen maken - geven op allerlei manieren heldere aanwijzingen om ons eigen functioneren of dat van het schoolsysteem te onderzoeken en deze leerling(en) daarmee te helpen.

De PresentChild methode maakt gebruik van taal. Het verhaal over een zorgleerling of een groep leerlingen (met bijvoorbeeld ADHD of PDD-nos) is het uitgangspunt om te ontdekken wat de specifieke boodschap voor jou zou kunnen zijn.

Via die boodschap leren we vanuit een ander perspectief te kijken en ontdekken we van binnen uit wat er voor deze leerling(en) nodig is om beter te functioneren en leren. Het geeft zowel de leraar als de leerling vrije leerruimte, hetgeen een voorwaarde is om te kúnnen ontwikkelen.

Tijdens de tweedaagse training hoor je meer over de methode en ga je die ervaren. Hoe kun je ouders van een kind benaderen om mee te werken hun kind op deze manier te helpen?

Tijdens de jaartraining voor het onderwijs ga je dieper op verschillende voorkomende situaties met leerlingen in. Daarnaast speelt de eigen ontwikkeling in deze training een belangrijke rol.