Er is een dorp nodig om een kind op te voeden, ook als het om een geestelijk kind gaat. Janita begon klein en in de beslotenheid van haar gezin, inmiddels zijn we met velen samen actief. Deze groei van de methode is tot stand gekomen door een team van mensen, die met hart en ziel zijn toegewijd aan dit werk. We stellen ze graag aan u voor.

Lang geleden ondernam ik van alles om mijn niet gelukkige en zieke zoon te helpen, maar hij herstelde pas toen ik me woord voor woord in zijn verhaal herkende. Hij ‘vertelde’ me met zijn gedrag en klacht precies hoe het er met mij voor stond en wat ik te doen had. Toen ik besloot dat het roer om moest was hij binnen een week beter, speels en blij. Voor mij was het de grootste ommekeer in mijn leven. Ik was een gereserveerde, geïsoleerde en depressieve vrouw met veel oud zeer en door mijn kinderen te volgen werd ik een mens met levenslust en een missie. Meer weten? Lees mijn boek ‘Het Fluisterkind’, verhaal én werkboek.

Inmiddels zijn er vele kindertolken in Nederland en België en worden ze ook in andere landen opgeleid. We werken in gezinnen, onderwijs en de kinderopvang. Ook zijn we op weg naar een wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van de methode te laten meten. Die gestrande moeder had geen idee dat dit zo belangrijk, groot en succesvol zou worden...!

PresentChild maakt gebruik van natuurkrachten zoals spiegelen, de beweging tot balans en vooral de onvoorwaardelijke liefde van ouders en kinderen voor elkaar! Door die liefde staan we open voor een nieuwe waarheid, laten we ons raken, motiveren en helen.

Sinds jaren is het mijn grootste wens om 'ambassadeur' te zijn voor kinderen. Dat lukt al behoorlijk. Als co-trainer krijg ik nu de kans om dat ambassadeurschap verder uit te dragen.

Als ouder wilde ik het beste voor mijn kinderen. Toch kon ik niet altijd authentiek reageren op hun vragen en behoeften. Mijn eigen rugzakje zat nog behoorlijk vol met de klassieke 'trauma's' en onverwerkte emoties.

Ik ben dan een pad van bewustwording ingeslagen waardoor ik leerde luisteren naar de stem van mijn innerlijk kind, wie ik écht ben. En zo kijk ik nu naar mezelf als een zelfbewuste vrouw, terwijl ik vroeger een introvert meisje zag met een laag zelfbeeld.

Het is een tocht die ik graag deel met anderen. Om hen hierin te kunnen begeleiden volgde ik opleidingen als bewegingsexpressietherapie, de kracht van je stem, symboolcommunicatie, gezins- en familieopstellingen, kindertolk. 

De Training tot Kindertolk was de kers op de taart. Alles viel op zijn plaats: de verbinding met je innerlijk kind, met je lichaam. Evenzeer de verbinding tussen ouder en kind, tussen partners, tussen alles wat er in en om je heen gebeurt ... Maar vooral de overtuiging dat ik kinderen kan helpen vrijer en vrolijker door het leven te gaan door in de eerste plaats met hun ouders of opvoeders te werken.

Het kunnen voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn schept een diepe liefdesband. Als mens, coach en trainer streef ik er naar in contact te zijn met mensen vanuit oprechte interesse en respect, vanuit mijn hart én met compassie. Dat ik nu PresentChild mee mag uitdragen voelt aan als een voorrecht !      The most beautiful smile is a smiling Heart (Angaangaq)    Meer >>

De geboorte van mijn dochter keerde mijn leven ondersteboven. Diep van binnen wist ik dat niets hetzelfde zou blijven maar ik begreep niet hoe of waarom. De persoon die ik dacht te zijn, voelde zich wiebelig maar ging op de oude voet door, ook toen mijn basis onder me afbrokkelde. Mijn zoektocht naar antwoorden leidde er toe dat ik in 2004 Psychosynthese gids werd. Ik merkte dat het bij mijn cliënten vaak iets met hun kinderen of uit de eigen kindertijd was waarvan ik voelde dat daar de sleutel lag. De PresentChild methode gaf me die in handen.

De Training tot Kindertolk leidde me op een reis diep naar binnen waar ik mijn levenslange metgezel - mijn innerlijk kind - voor de eerste keer herkende, ik hielp haar opgroeien en oude wonden te genezen. Eén gaat over het (niet) volgen van mijn dromen. Ik vertelde over mijn dochter wiens dromen alsmaar ondermijnd werden door allerlei externe factoren en voelde bij de vertaling zo sterk dat ze me liet zien dat ik mijn dromen ondermijnde ... in navolging van vroeger.

PresentChild is nu een vanzelfsprekend deel van mijn werk geworden, het is een zeer effectieve manier om cliënten door hun weerstand te leiden en de echte heling te laten beginnen.

Ik vertaalde Janita's boek in het Engels. Dat was werk vanuit liefde. Het daagde me uit om tussen de regels door te lezen, ik voelde de reikwijdte van de methode die door de subtiliteit van de woorden werkzaam wordt. Ik droomde hoe geweldig het zou zijn als er overal ter wereld kindertolken zouden zijn. Ik wou zo graag ... in de taal van mijn hart ... delen wat ik had geleerd. Mijn droom kwam uit (evenals die van mijn dochter). Janita vroeg me co-trainer te worden voor de internationale kindertolk-trainingen. Een droom die ik met hart en ziel ten uitvoer breng.     Meer >>

De belangrijkste uitvoerende partij is misschien wel de groep kindertolken. Zij doen het werk met ouders en hun kinderen waardoor de groeikracht, de vreugde en de liefde weer volop kan stromen tussen kinderen en hun ouders / opvoeders.

Dat werk bestaat uit zijn informatie-bijeenkomsten, consulten en/of oudercursussen.

Sommige kindertolken brengen de methode ook naar in het onderwijs en/of de kinderopvang.

Hier vindt u een kindertolk die bij uw situatie past, of dat nu voor uw kind of gezin is of voor uw werk met kinderen.

Home