Er is een totaalpakket van producten waarmee alle belangrijke partijen rondom het kind bereikt worden.

Dat is belangrijk, het gaat zoveel gemakkelijker als de neuzen dezelfde kant op staan. Dat geeft verbondenheid, het stroomt en stimuleert, is krachtig en plezierig. Het welzijn en de leercapaciteit van de kinderen en van het team van leerkrachten wordt er positief door beïnvloed.

PresentChild biedt ook mogelijkheden op locatie:

  • De tweedaagse onderwijstraining voor het team.
  • Een algemene ouderavond over PresentChild: wat is het en wat hebben ouders, leerkrachten en de kinderen er concreet voor voordeel van?
  • Een specifieke ouderavond over een bepaald thema belicht vanuit de methode: denk aan pesten, hooggevoeligheid, kleuters, pubers, ADHD, Pdd-nos, dyslexie o.i.d.
  • Een oudercursus: Voor de belangstellende ouders (en leerkrachten die ouder zijn) kan een oudercursus georganiseerd worden. Iedere deelnemer gaat naar huis met de boodschap die zijn of haar kind nu vertelt.
  • Individuele begeleiding rondom een zorgleerling: wanneer een kind niet goed functioneert thuis of op school dan kan een kindertolk met de betrokken opvoeders werken om zo het kind te helpen.

Niet op locatie, maar zeker een waardevol programma is: de jaartraining voor het onderwijs