Tijdens deze tweedaagse training verdiepen we ons in het spiegelgedrag van kinderen. Uitgangspunt is de methodische manier van kijken naar kinderen die ten grondslag ligt aan de onderwijsvisie van PresentChild.

Je leert zelf te vertalen aan de hand van je eigen ervaringsverhaal over een leerling of een groep leerlingen en de betekenis voor jouw persoonlijke leven, de ouders en/of het schoolsysteem, te achterhalen. Daarnaast krijg je handvatten hoe je één en ander concreet in de klas kunt toepassen.

  • Wat willen kinderen die pestgedrag vertonen, faalangstig zijn of gediagnosticeerd zijn met dyslexie, PDD-nos of ADHD ons vertellen? Welke boodschap hebben zij voor ons?
  • Hoe onderscheid je aan wie een kind zijn signalen afgeeft? De ouders, de leerkracht of het schoolsysteem?
  • Hoe bereik je dat ouders zich ook inzetten voor hun kind? 

Aan bod komen:

  • Spiegelen met de PresentChild methode
  • Betekenis en de visie van PresentChild methode in het onderwijs
  • Wat is de boodschap achter veelvoorkomende leer- en gedragsproblematieken
  • Inzicht in het aandeel van de volwassene bij de leermotivatie van het kind
  • Samen met ouders op weg naar een oplossing

Ontdek ook wat leerlingen vertellen!
Meld je aan voor een van de tweedaagse trainingen, je vindt ze op verschillende plaatsen in het land.

Aanmelden