Een kindertolk is een hulpverlener die m.b.v. de PresentChild methode het (probleem)gedrag of de klachten van kinderen naar het leven van ouders toe vertaalt ... nauwkeurig, liefdevol, rakend en methodisch.

Wat vraagt er op dit moment in het leven van de ouders om inzicht, aandacht of een volgende stap?

Een goede vertaling doet een aantal dingen:

  • het geeft ouders inzicht, ze krijgen een nieuwe kijk op hun leven.
  • ouders worden van binnen diep geraakt door de persoonlijke boodschap van hun kind;
  • het motiveert ouders (als mijn kind dit voor mij doet, dan wil ik uit liefde ook mijn aandeel leveren);
  • het is helend omdat het de volledige waarheid van dit moment laat zien;
  • het brengt continuïteit in de benodigde veranderingsprocessen (ouders kunnen het nooit meer niet zien ...)
  • en nodigt uit tot handelen.

Dat resulteert in toegenomen welzijn voor zowel ouder als kind.

Zoals een kind - met allerlei signalen - laat weten wanneer er iets nodig is bij de ouder(s), zo zal het ook laten merken het nu beter of goed gaat, door die signalen niet meer af te geven. Met andere woorden het kind wordt er beter van. PresentChild is in die zin een zachte revolutie, we blijken kinderen op een heel andere manier te kunnen helpen dan we tot nu toe deden, namelijk via de ouders.

De PresentChild methode maakt gebruik van taal. Het basismateriaal waarmee je werkt is het verhaal dat een ouder over zijn of haar kind vertelt en dat door jou wordt opgeschreven, vertaald en teruggekoppeld als een levensles van het kind.

Ouders worden door de aanwijzingen van hun kinderen in toenemende mate liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen in hun eigen belang van hun ouders vragen.