Willem de Ridder is levensverhalen-verteller, spiegeloog en auteur van het 'Handboek Spiegelogie'. Over het boek 'Het Fluisterkind' heeft hij onderstaande te vertellen.

Janita is een meester in het vertalen van het gedrag van kinderen. Je krijgt zicht op wie je werkelijk bent, wellicht voor het eerst in je leven ... Kinderen reageren namelijk niet op wat volwassenen zeggen maar op wie zij van binnen zíjn. Precies dat is het waardoor je je volledige macht terug kunt grijpen. Niet de macht over anderen, maar over jezelf en je leven met jouw gezin. Geniet daarom met volle teugen van dit waardevolle boek.

Willem de Ridder, 2008

Bestel het boek