Skip to main content

Visie & Missie

Nieuwe eigenaren

Sinds 1 maart 2023 zijn Anke Zegers en Anke Warmerdam eigenaren geworden van PresentChild en de opleiding tot Kindertolk.

Janita Venema is de initiator van deze prachtige methode die inmiddels 25 jaar bestaat. Janita schreef ook het boek het Fluisterkind. Luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft

Visie

PresentChild gaat ervan uit dat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze binnenwereld. De PresentChild methode werkt met dat wat jou raakt van de ander.
Kinderen spiegelen het meest scherp. Ze kijken dwars door hun ouders heen. Met hun emoties, gedrag of lichamelijke klachten vertellen ze aan hun ouders wat er in hén speelt en nu hun aandacht vraagt. Op een buitengewoon intelligente en liefdevolle manier treden ze daarover in detail. Het kind laat de ouder iets zien in zijn spel, met zijn (leer)ontwikkeling, emoties, door een lichamelijke klacht, op het gebied van eten, slapen of zindelijkheid. Een kindertolk kan – op basis van het probleem van het kind – vertalen waar het in de ouder over gaat en namens het kind een dialoog voeren met het onbewuste van de ouder.

Dit resulteert in een levensles voor de ouder die alleen het kind kent en door het onderbewuste of de ziel van de ouder herkend wordt als waar.

Missie

Verspreiden van onze visie door Nederland en België: “We weten dát kinderen ons spiegelen, wát ze ons vertellen, we verzorgen dit in ons zelf en leven er naar”

  • In de opleiding tot Kindertolk leiden we jou als Kindertolk op. We leren jou werken met de PresentChild methode.
    Na de opleiding kun jij als professional ouders coachen. Je vertaalt dat wat het kind uitvergroot aan de ouder. Door de vertaling is de ouder zich bewust van de trigger uit het verleden die van invloed is in het nu in de omgang met het kind. Doordat het gespiegelde innerlijk deel in de ouder erkend wordt en door hem/haarzelf verzorgd kan de ouder de verbinding herstellen met hun innerlijke kind en daarmee versterkt de verbinding met het echte kind. 

  • Alle opgeleide kindertolken werken vanuit hun eigen praktijk,  in de (reguliere) zorg, onderwijs, kinderdagverblijf, (jeugd)hulpverlening om zo bij te dragen aan een oplossing vanuit de kern waarmee een duurzaam resultaat wordt behaald.

  • Het team van PresentChild en alle kindertolken verspreiden de visie dat kinderen ons spiegelen en zien problemen van kinderen als een oplossing voor de ouder.

  • PresentChild leidt per jaar ongeveer honderd kindertolken op.

  • Op alle plekken waar er met kinderen wordt gewerkt, wordt de expertise van een kindertolk ingezet.

Wat levert het op

  • Kinderen die in HUN eigenheid, levenskracht en in eigen energie verder kunnen leven.

  • Bewuste, authentieke volwassenen die de dromen van kinderen en zichzelf waar maken.

  • Liefdevolle, krachtige en aanwezige opvoeders.