Wanneer jij je zorgen maakt over wat er speelt bij jouw kind dan kun je naar een kindertolk gaan. Deze gaat met jou in gesprek over het probleem van je kind. Je kind hoeft daar niet bij te zijn.

Je krijgt gelegenheid om uitgebreid verhaal te doen over het probleem van je kind. Dat wordt door de meeste ouders als erg prettig ervaren. Je maakt je - misschien al heel lang - zorgen om je kind, soms heb je al veel geprobeerd en geen oplossing gevonden. Het nare machteloze gevoel omdat je je kind niet kunt helpen terwijl er wel iets aan de hand is ... vaak is het fijn om je hart te luchten.

Jouw spontane verhaal is belangrijk voor de behandeling, daarnaast zal de kindertolk je gerichte vragen stellen om eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. En het geheel wordt zo veel mogelijk letterlijk door de kindertolk opgeschreven. Als het verhaal compleet is, zal de kindertolk dit 'vertalen', dat wil zeggen methodisch van toepassing maken op jouw leven.

Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan je je - volgens je kind - nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven. Het kan gaan om een inzicht, een nieuwe kijk op de waarheid van jouw leven. Het kan ook zijn dat je kind vindt dat bepaalde emoties in jou vastgezet zijn die je op een goede manier mag leren ontladen. Of je kind vindt dat je een bepaalde stap in je leven zou mogen ondernemen. Wat het ook is, je kind geeft deze boodschap uit liefde voor jou! En om er zelf beter van te worden ...!

Het trainingsbureau heeft sinds 2005 vele hulpverleners en therapeuten opgeleid. Ze zijn 'overal' in Nederland en België te vinden door te googelen op het woord kindertolk en een plaatsnaam.

Maak een afspraak