Het doel van een PresentChild consult is om zowel je kind als jou te helpen.

De ervaring leert dat het kind geholpen wordt als de ouders geholpen worden. Net zoals een appeltje aan de boom laat zien hoe het met de boom is, zo laten kinderen zien hoe het met ons is. Ze proberen ons in feite iets duidelijk te maken. Wanneer dat - via de vertaling - gelukt is dan gaat het beter met de jou (de boom) en als gevolg daarvan ook met je kind (het appeltje).

Daar hoeven we vaak niet lang op te wachten. Het kind voelt dat er een andere wind is gaan waaien en reageert daar vaak heel snel op. Bijvoorbeeld door prettig gedrag, goed eten en slapen, klachten verdwijnen, de ontwikkeling van het kind wordt beter. Het kan zich op vele manieren laten zien. Soms komen de veranderingen snel en soms is er meer tijd nodig, dan zien we een gestage verbetering in de loop van de tijd.

Maak een afspraak