Hier staan we voor

Een kind met een probleem is een geschenk!

PresentChild komt voort uit het gegeven dat alles één is en elkaar beïnvloedt, ook ouders en kinderen.

De wijsheid, waarheid en puurheid die kinderen belichamen en hun gelijkwaardigheid aan ons staan centraal. In ons leven verschijnt een bredere horizon als we de signalen van kinderen serieus nemen.

Onze eigen activiteiten (persoonlijk, professioneel én onderling) worden aan PresentChild getoetst, dat wil zeggen: dat wat kinderen vanuit puurheid wensen, geven wij als liefdevolle ouders vorm: vergelijkbaar met een boom, waar ieder deel zijn eigen functie heeft en uitoefent en de delen samenwerken als een organisch geheel ten behoeve van een groter doel. Is het goed voor mij, goed voor de ander, goed voor het geheel: dat is de leidraad.

Hier gaan we voor

We weten dát kinderen ons spiegelen, wát ze ons vertellen, we luisteren en handelen daar naar.

Individuele volwassenen worden op een rakende manier gespiegeld met kinderen (individueel)
als uitgangspunt, er is nadrukkelijk ook aandacht voor een daadwerkelijke gedragsverandering na
de bewustwording. Daarnaast spiegelen we ook het onderwijs, de hulpverlening, de kinderopvang,
de (beleidsmakers van de) samenleving met als uitgangspunt de signalen die kinderen geven.

 

Instrument

Het instrument waarmee we dit tot stand brengen is de sinds 1994 gebruikte en beproefde methode PresentChild®.

In onze verhalen over de problemen van kinderen zit een boodschap voor onszelf. Met behulp van PresentChild zorgen we dat we die liefdevolle, pure waarheid en wijsheid van kinderen voor ons volledig voelen en begrijpen. We veranderen ons leven op de manier die kinderen - onbewust - van ons vragen.

De unieke meerwaarde van PresentChild: de liefde voor onze kinderen is zo groot dat we voor hen door het vuur gaan (en zij voor ons). Dat wat zij ons te vertellen hebben, raakt ons zo diep en direct, dat we een grote bereidheid hebben om te doen wat nodig is. PresentChild geeft ons bijzonder concrete aanwijzingen over de stappen die we in ons leven kunnen zetten. Bovendien word je er als mens schathemeltje rijk van, het doet je kind en gezin goed, alles verandert!

Wat levert het op?

- Levenslustige, gezonde kinderen die de ruimte hebben om te zijn wie ze zijn;

- Bewuste, authentieke volwassenen die de dromen van kinderen en zichzelf waar maken;

- Liefdevolle, krachtige vaders en moeders met zelfvertrouwen in hun rol als opvoeder;

- Goed functionerende relaties en (samengestelde) gezinnen;

- Erkenning van de essentiële behoeften van kinderen in de kinderopvang;

- Inspirerend en eigentijds onderwijs met vertrouwen in (de talenten van) kinderen;

- Een effectieve hulpverlening die de ‘problemen’ dáár legt waar ze thuis horen;

- Een eerlijke, inclusieve samenleving waar mensen tot hun recht komen zoals ze zijn;

- Veel problemen (bij kinderen en in de samenleving) verdwijnen door kernachtige oplossingen.