PresentChild® biedt verschillende trainingen en cursussen voor professionals, verdeeld over verschillende beroepstakken. Hieronder vindt je het overzicht:

Therapeuten en hulpverleners: De Training tot Kindertolk®, waar je leert de methode toe te passen om gezinnen te begeleiden in jouw praktijk of op je werk. Voor HBO-ers die over onvoldoende therapeutische/hulpverlenende vaardigheden beschikken is er het voorbereidende jaar.

Onderwijs: een twee daagse training en de jaartraining voor leerkrachten en ander onderwijzend personeel; ouderavonden en oudercursussen voor de ouders van leerlingen.

Kinderopvang: een tweedaagse training voor pedagogische medewerkers; ouderavonden en oudercursussen voor de ouders de kinderen.

 
Therapeuten en hulpverleners: Voorbereidend jaar

Hulpverlenende (basis)vaardigheden aanleren door samen practisch bezig te zijn ieder met zijn/haar eigen proces. Werken met elkaar, oefenen op elkaar, leren in de praktijk. Geen vrijblijvende maar een stevige training onder leiding van een deskundige trainer-kindertolk. Intussen die vaardigheden leren die gevraagd worden om toegelaten te kunnen voor de Training tot Kindertolk.

Lees alle informatie hier.

Therapeuten en hulpverleners: Training tot Kindertolk®

Een Kindertolk® is een hulpverlener die m.b.v. de PresentChild methode het (probleem)gedrag of de klachten van kinderen naar het leven van ouders toe vertaalt ... nauwkeurig, liefdevol, rakend en methodisch.

Lees alle informatie hier.

Onderwijs Trainingen

Tijdens de tweedaagse training voor het onderwijs verdiepen we ons in het spiegelgedrag van kinderen. Uitgangspunt is de methodische manier van kijken naar kinderen die ten grondslag ligt aan de onderwijsvisie van PresentChild®. Tijdens de jaartraining krijg je een andere kijk op leerlingen en praktische handvatten voor toepassingen binnen het onderwijs. Je gaat oefenen met de methodiek. Je krijgt inzicht in het begrip spiegelen en je eigen leer- en ontwikkelpunten en je maakt kennis met de achterliggende boodschappen van leerproblemen. Door middel van “vertalen” van wat een leerling gevoelsmatig met je doet, het leren toepassen van “hele taal”, verbindend communiceren en creatieve werkvormen kom je als mens weer in je kracht te staan, wat zichtbaar zal worden in je klas en school.

Lees alle informatie hier.

Kinderopvang trainingen

Tijdens de tweedaagse training hoor je meer over de methode en ga je die ervaren. Hoe kun je ouders van een kind benaderen om mee te werken hun kind op deze manier te helpen? Tijdens de jaartraining verdiepen we ons in de onderliggende boodschap van de kinderen via de methodiek PresentChild®. Door inzicht in het spiegelen te krijgen uitgaande van de ontwikkeling van het jonge kind, de manier van communiceren, de gevoeligheid van kinderen en hoe hier mee om te gaan. Je krijgt inzicht in je eigen leer- en ontwikkelpunten en praktische handvatten voor toepassingen binnen de kinderopvang. Je gaat aan de slag met het vertalen van de boodschap van het kind, het leren toepassen van hele taal, communiceren vanuit hoofd en hart door middel van creatieve werkvormen. Hierdoor creëer je een vertrouwd, plezierig en stimulerend klimaat en kom je binnen de kinderopvang als mens weer in je kracht te staan.

Lees alle informatie hier.