Kindertolken zijn professionele hulpverleners uit verschillende disciplines die middels de Training tot Kindertolk de methode hebben leren toepassen.

Ze helpen u graag als er iets aan de hand is met een van uw kinderen. 

U vindt hier een kindertolk bij u in de buurt of bijvoorbeeld met een achterliggend vak passend bij de hulpvraag.

Gecertificeerde kindertolken zijn te vinden op deze website.