Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel erg veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Geesje Dam Consult

Kindertolk®, Luisterkindwerker®
Kamgras 137, Leeuwarden
06-15864663

Eeltje Heida Consult

Kindertolk®, Therapeutisch Begeleider
Flaeijel 25, 8414 PG Nieuwehorne
06-21418717

Grytsje Hiddema Consult

Gezinshulpverlener in de kinder- en jeugdpsychiatrie,...
Wikelerdyk 13, 8561 BD Balk
0514-604547   |   06-11481909

Hilde Hoenderdos Consult

Kindertolk® en Klassiek homeopaat
Lindedijk 13, 8482 KS Spanga
0561-481657

Indi Hondema Consult/Onderwijstolk

Kindertolk® en onderwijs.
De Bou 31, 8625 JB Oppenhuizen
0515 335147   |   06 22559930

Geeske Hospes Consult

Kindertolk®, Integratief Kinder- en Jeugd...
Haulsterweg 4, 8506 BJ Haskerhorne
06-538 18 611

Kobie Kooistra Consult

Kindertolk®, Familieopsteller, Coach
Spoorstraat 100, 8933 CD Leeuwarden
06-10050177

Janita Venema Initiator/Trainer Training tot Kindertolk

Initiator en bezielster van de methode PresentChild
Dotingastate 47, 8926 ML Leeuwarden
058-2668191

Linda Walinga Consult

Kindertolk®, Specialist Creatieve Communi...
De Splitting 7, 9202 LC Drachten
06-13845874