Eeltje Heida Consult

Kindertolk®, Therapeutisch Begeleider
Flaeijel 25, 8414 PG Nieuwehorne
06-21418717

Indi Hondema Consult/Onderwijstolk

Kindertolk® en onderwijs.
De Bou 31, 8625 JB Oppenhuizen
0515 335147   |   06 22559930

Kobie Kooistra Consult

Kindertolk®, Familieopsteller, Coach
Spoorstraat 100, 8933 CD Leeuwarden
06-10050177

Janita Venema Initiator/Trainer Training tot Kindertolk

Initiator en bezielster van de methode PresentChild
Dotingastate 47, 8926 ML Leeuwarden
058-2668191

Linda Walinga Consult

Kindertolk®, Specialist Creatieve Communi...
De Splitting 7, 9202 LC Drachten
06-13845874