Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel erg veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Boukje Nienke Abma Consult

Kindertolk, kindercoach, talentencoach, karaktercoach...
Simmerdyk 1, 8601 ZP
 Sneek
06-16487792

Geesje Dam Consult

Kindertolk®, Luisterkindwerker®
Kamgras 137, 8935 EG Leeuwarden
06-15864663

Eeltje Heida Consult

Kindertolk®, Oudercoach, Jongerencoach, O...
Flaeijel 25, 8414 PG Nieuwehorne
06-21418717

Jannie Klaren Consult en oudercursus

Kindertolk®, trauma-, massagetherapeut en...
Marwei 59, 8505 RB Delfstrahuizen
0514-856190   |   06-151 32 781

Frederike C. Moeken Consult

Kindertolk®, huisarts in ruste
Zeilmakersstraat 11, 8861 SE Harlingen
06-53401378

Anja van Renselaar Consult

Kindertolk, Holistisch Coach
Stationsweg 56, 9201 GP Drachten
06 264 28 874

Janneke Russchen Consult, Oudercursus, Onderwijs, Kinderopvang

Kindertolk® en Klassiek Homeopaat
Tsjerkewâl 23B, 9243 JV Bakkeveen
06-21874003

Janita Venema Initiator/Trainer Training tot Kindertolk

Initiator en bezielster van de methode PresentChild
Dotingastate 47, 8926 ML Leeuwarden
058-2668191

Linda Walinga Consult

Kindertolk®, Specialist Creatieve Communi...
De Splitting 7, 9202 LC Drachten
06-13845874