De Training tot Kindertolk staat open voor hulpverleners, therapeuten, coaches, counselors e.d. uit zowel de holistische als reguliere hulpverlening.

  • De training is op HBO niveau, we vragen een HBO-opleidings-, denk- en/of werkniveau (soms hebben mensen dit zelf verworven);
  • We vinden het belangrijk dat de deelnemers een achtergrond hebben op het gebied van coachende vaardigheden. Bijvoorbeeld door een opleiding, een eigen praktijk of door als hulpverlener te werken bij een instelling;
  • Die achtergrond richt zich op het begeleiden van volwassenen bij transformatie- of levensprocessen;
  • Met ingang van 2015 is de jaartraining coachingsvaardigheden voor a.s. kindertolken gestart voor mensen met een HBO-niveau maar met een lacune in deze noodzakelijke basisvaardigheden. Na het succesvol afronden van deze training kun je instromen in de training tot Kindertolk®. De twee trainingen sluiten naadloos op elkaar aan.
  • Je werkt in een representatieve praktijk of oefent binnen een instelling een passend beroep uit (of hebt dit gedaan / gaat hier binnenkort mee beginnen). Hier kun je oefenen met datgene wat we aanbieden.
  • Gevoel voor taal en schrijven, de figuurlijke betekenis van woorden. Dyslexie kán soms een uitdaging zijn;
  • Ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van persoonlijke bewustwording. Psychisch stabiel en bereid tot zelfreflectie.

Deze methode is te integreren in tal van beroepen, bijv. gezondheidszorg (regulier, alternatief) geestelijke gezondheidszorg, alternatieve geneeswijzen, orthopedagogie, kindertherapie, maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

Een oplossing vanuit de kern voor kinderen én hun ouders / opvoeders. Wanneer jij als kindertolk wilt werken, meld je dan aan (dit is vrijblijvend tot na het intakegesprek). Eerst een oriënterend gesprek? Klik dan hier.

De lessen van de Training tot Kindertolk vormen een geheel, er is geen vrijstellingenbeleid.

Aanmelden   
Ik ben erg onder de indruk van de directheid en snelheid waarmee de kern van het probleem op tafel komt. Beide moeders trouwens ook!